Fællesbestyrelsesmøde september 2021

Onsdag d. 29. september kl. 19.00-21.30.
Deltagere (forældre): Jannie, Jesper, Jan, Joan, Sofie, Uffe, Lars, Karen, René
Deltagere (personale): Nickolaj, Gurli, Jesper
Afbud: Lise, Claus, Lisa, elevråd

Referat

Børnehave: 

Strukturskemaer blev præsenteret for bestyrelsen, med den nye struktur fra kl. 9.30-11.00 hver dag, med de styrkede læreplanstemaer.
Indianeruge blev afholdt i sidste uge. Hver måned er der en temauge.
Bastian er inde i Melisas stilling, hvor Melisa tager Theis’ stilling indtil hans barsel er overstået.

SFO:

Loppemarked var en stor succes, hvor der tingene max måtte koste 10 kr. Det kommer til at ske igen på et senere tidspunkt.
Perleværksted blev afholdt for både drenge og piger fra 0.-4. klasse.
BMGP foregår i marts 2022. Det bliver børn tilmeldt SFO fra 2.-4. klasse, som betyder, at man kan indmelde sit barn i SFO til den pågældende måned, hvis man gerne vil have barnet deltager.
Juniorklub: Open-by-night foregår fredag d. 1. oktober.

Skoledelen: 

Omhu-dag foregik i Hvide Sande for 4.-7. klasse via det nyt fag, FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Der er kommet nye skærme i 2./3. og 5. klasse.

Elevråd: 

Elevrådet har været rundt i 1.-3. klasser og præsenteret børnetelefonen.
De vil desuden undersøge muligheden for at søge nogle midler til kommende projekter.

Kontoret:

Jakker, hoody’s og veste bliver bestilt og de kan afprøves fra uge 40.
Mobilhoteller
Førstehjælpskursus (og Hjerteløber) skal undersøges nærmere. Om det skal ligge på en kommende fagdag for alle, eller om det kun gælder personalet, vil tilgå senere.

Formanden: 

Bestyrelsen skal i gang med at revidere og udarbejde nye/gamle principper og politikker. Det starter vi med på mødet til oktober.

Evaluering af arbejdsdagen v/ Jesper:

René kommer forbi med en saltspreder, så det kan gøre hverdagen lettere for børnehaven. 
Dagen må gerne komme til at ligge som en fast dag(e) i et årshjul til hvert skoleår.
Der skal lyde en ros til klassen der bagte kage til alle.
Til en kommende arbejdsdag må der arbejdes på et større overblik til hvilke opgaver der kan arbejdes med og der kan være tovholdere til de enkelte områder, så det er lettere for forældre at tage kontakt.

Økonomien ser fornuftig ud.

Politikken blev gennemgået og vedtaget. Dette sker når IT i børnehave og SFO er færdigskrevet.

Skolenetværket er alle bestyrelser og fællesbestyrelser fra hele kommunen. Uffe og ledelsen ser på mødeindkaldelser til netværket.
Der arbejdes på en debataften med politikkerne, evt. med en journalist der kan fungere som ordstyrer, og her vil der blive sat skarpt fokus på om man bruger midlerne i børne- og ungeområdet på den mest optimale måde eller hvad der ellers skal ske; pasningsgaranti eller ud-/tilflytning.Aftenen finder sted i uge 44 eller 45.

Jesper ser på hvordan en skoleuge kan se ud, hvis der skæres ned på noget undervisning og det konverteres til en tolærerordning/co-teaching.

Der drøftes mulighederne for at ændre på ventilationen i lokalerne på gangen. Her henviser vi til skolenetværket i et tidligere punkt.
Ledelsen undersøger om der er blokeret for udluftning og undersøger om de tiltag der kan iværksættes i de pågældende lokaler på gangen.

Ledelsen undersøger muligheden for mere skiltning og Åbent hus-dage.

Der bliver planlagt en tur til Bornholm i uge 20. Niels Tonsberg og hans kone tager turen sammen med 7. årgang, hvorefter vi fra efterfølgende skoleår igen går tilbage til to årgange der er afsted sammen.

Torsdag d. 28. oktober 2021
Tirsdag d. 23. november 2021
Onsdag d. 26. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Torsdag d. 24. maj 2022

Uffe (formand - 1 år – 2020-2022) - skoledelen
Jannie (1 år - 2020-2022) - skoledelen
Claus (næstformand - 2 år - 2021-2023) - skoledelen
Jan (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Karen (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lise (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lars (1 år - 2020-2022) - børnehus
Joan (1 år – 2020-2022) - børnehus
Sofie (2 år – 2021-2023) - børnehus 
Jesper (2021-2022) - suppleant for børnehus
Rene (2021-2022) - suppleant for børnehus

Elevråd

Asger 6. klasse (formand)
Joachim 6. klasse (næstformand)
Emil 7. klasse (suppleant)