Fællesbestyrelsesmøde oktober 2020

29. oktober 2020, 19.00-21.30 (skoleår 20-21)
Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL)
Referent: Jens Ottosen (JO)
Ordstyrer: Uffe Fink (UF)

Bestyrelsen: Uffe Fink (UF, formand), Karen Markussen (KM), Jannie Dybdal Møller (JDM), Lars Pedersen (LP), Joan Neill (JN), Troels Lysgaard (TL, Leder), Jens Ottosen (JO, viceleder), Lisa Dalgaard (LD, medarb. Rep.), Gurli Andersen (AG, medarb. Rep.)

Suppleanter: 
Katrine Sandholm (KS), Lise Bue (LB), Jesper Prang (JP), Christina Christensen (CC)

Afbud: elevråd, Katrine Sandholm (KS), Lise Bue (LB), Jesper Prang (JP), Christina Christensen (CC), Rene Bisgaard (RB), Claus Hansen (CH)

Forkortelser: O = orientering, D = Debat, B = Beslutning

Referat

Ingen bemærkninger

Afbud grundet Corona-restriktioner i mødets antal.
Kan kort nævnes at Karin (lærer) har overtaget elevåret fra Lisa. Elevrådet har været samlet, og har konstitueret sig.

 

a) Formand

Intet nyt

b) Ledelse

Vi navigerer pt meget i at snakke corona. Vi bliver påvirket mange steder fra, og forsøger på bedste via at guide forældre, elever og ansatte godt igennem.
Note: pose til mundbind til idrætstimerne for elever over 12 år.
PULS trækkes nok udendørs i forhold til håndtering af mundbind.

Der er mange regler som vi skal forhold os til i øjeblikket, og det navigerer vi udfra.

c) Skole

Der er emneuge i uge 45. Skolen er opdelt i spor, således 0.-2., 3.-5.kl, og 6-7.kl er sammen hele ugen med stort set samme voksne. 

Vi har en lærer der skal være sygemeldt i november. Vi har fået en vikar som læser alle timer.

Vi har planlagt JULEKLIPPEDAG d.27/11, uden besøgende denne dag pga. covid19. Der er lagt en plan for, hvordan dagen kan afvikles uden vi bliver blandet alt for meget.

Vi sørger for lidt ekstra ”kræs” nu der ikke er mulighed for besøgende.

d) Børnehus/SFO

Børnehus:
Juleklip afholdes samme dag som skolen, men også uden gæster udefra. Her bliver der også kræset lidt ekstra, og alle personaler vil være på i løbet af dagen. 

3 nye børn kommer nu her. Der kommer rundvisning med 1 mere mulig i næste uge.

Vi har afholdt Halloween i børnehaven, det var en stor succes.

PAU-studerende fra uge 47 og 6 måneder frem. Anne Sofie er vejleder. Der er afsat tid til vejledning og dokumentation. Hun hedder Dilan Dogan. 

Vi er ved at få bygget et nyt cykelskur.

Der er billeder i AULA omkring dagligdagen i børnehaven. Enkelte billeder vises ikke i AULA pga GDPR-regler. Udvalgte billeder af børn printes og sættes i mappe.

SFO:
De holder Halloween fredag d. 5 nov, med det helt store show. Det bliver uden forældre-kaffe, men aktiviteten fastholdes indtil videre. 

SFO2 har svømning hver 2. mandag i Tangsø Hallen. De har også været i Legoland.

Ellers hygger de sig, og der er også god gang i klubben om mandagen.

Vi har skrevet ud omkring vores retningslinjer til skole, SFO og børnehave. Det kan ses på AULA. Vi fortsætter vores forskellige tiltag og højner frekvensen i forhold til håndvask og afspritning, men ellers kører vi stort set videre. 

Vi har endnu ikke fået det store covid-tryk, men har haft elever og personale til test.

Endnu har vi ikke sendt klasser eller afdelinger hjem.

Ledelsen og AMR følger løbende med i retningslinjer og tilpasser vores håndtering efter behov.

Aflyst grundet den nuværende covid-situation.

Der er indkommet en henvendelse fra nogle forældre, i forhold til snitflader mellem skole og SFO.

Bestyrelsen har diskuteret henvendelsen og har følgende kommentar: 

Der skal være mulighed for fleksibilitet i forhold til tid mellem skole og SFO. Hvis man er tilmeldt SFO (1 eller 2) får man mulighed for at deltage i oplevelser og/eller aktiviteter som man ikke nødvendigvis ville kunne opleve i skolen. 

Hvis man ønsker at deltage i aktiviteter i SFO-regi, kan man altid melde sig ind i den måned aktiviteten foregår, og så melde sig ud den efterfølgende måned.

7.1: estimeret overskud, ca: 78.000

7.2: historik drift:
      2019: 62.083
      2018: ca. 76.000 

7.3: Her er medtaget forskellige tiltag i børnehaven, som ny dør ud fra badeværelse mm., samt nyt cykelskur. Der er også medtaget udgifter til vikarer i nov/dec.

Høringsbrev vedr. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet til forældrebestyrelserne i Holstebro Kommune jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning d. 22. oktober 2020. 

Høringsbrev

Høringsperioden pågår frem til og med d. 13. november 2020. 

Kommentarer til tildelingsmodel kan sendes til TL eller UF. 
Udsendes sammen med referat til yderligere læsning.

Ingen kommentar

Emneuge

Juleafslutning

23.11
26.01 – godkende budget
24.02 – godkende klasselærerfordeling 21/22, samt holdfordelinger
25.03 – godkende timefordelingsplan
26.04
26.05

Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen.