Trafikpolitik

Naur-Sir Skole og Børnehus har en trafikpolitik, fordi huset gerne vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen.

I trafikpolitikken sættes regler og vises retning for, hvordan børn, forældre og medarbejdere færdes i trafikken rundt om Naur Sir Skole og Børnehus.

Trafikpolitikken er udarbejdet i samarbejde med elevrådet, medarbejdere og skolebestyrelse.
Trafikpolitikken skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Vi henstiller til, at alle børn har cykelhjelm på, når de cykler til og fra Naur Sir Skole og Børnehus. 

 • Vi henstiller til, at cyklerne er lovlige. Det er forældrenes ansvar.
 • Vi henstiller til, at alle børn bruger reflekser.

CYKELTUR

Inden cykelturen gennemgås reglerne for de deltagende børn.

 • Kør én og én. 
 • Hold en bestemt rækkefølge.
 • Hold afstand svarende til to cykellængder.
 • Giv tegn ved stop.
 • Se dig altid for i vejkryds - følg ikke efter den foran uden at orientere dig.
 • Der kan orienteres om særlige forhold eller steder.
 • Børn og voksne skal bære cykelhjelm.
 • Vi forventer, at alle cykler er lovlige.
 • I hvert tilfælde vurderes det, hvor mange voksne, der skal cykle med.
 • Vi forsøger, hvis de ikke allerede kan at lære børnene at cykle. (Storbørnsgruppen).

Gåtur

 • Ved færdsel på veje hvor der ikke er fortove, går børnene i to og to i venstre side mod trafikken. 
 • Når der kommer trafik, står børnene i børnehaven stille og venter til det har passeret. 
 • De voksne går yderst mod kørebanen. 
 • Personalet fortæller om, hvordan børnene færdes rigtigt i trafikken.

Bilkørsel 

Vi kører kun med børnene, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse.

 • Et barn pr. sæde i sele. 
 • Kun 3 elever på bagsædet – der skal være trepunktsseler på bagsædet til alle.
 • Børn som har en højde under 135cm må ikke sidde på forsædet, skal bruge sædepude og trepunksseler på bagsædet.
 • Det er personalets ansvar at børnene får stillet sædepuder til rådighed. 

Buskørsel 

 • Vi bestræber os på, at der kun er et barn pr. sæde. 
 • Hvis der er seler i bussen, skal børnene benytte disse.

Fra børnene starter i børnehaven til de går ud af 7. klasse er der løbende fokus på trafiksikkerheden:

Børnehaven

 • Børnene i børnehaven er jævnligt på gåtur.
 • Børnene lærer at gå to og to. 
 • Pædagogerne træner og snakker trafik med børnene på turene for at give dem mere viden, indsigt, forståelse og derigennem skærpe deres opmærksomhed på trafikken.

Der iværksættes min. en gang om året trafikøvelser

 • Børnene går i nærmiljøet (Storbørnsgruppen).
 • Børnene cykler i nærmiljøet (Storbørnsgruppen).

Skolen

Klasselæreren har ansvaret for, at der arbejdes med trafikpolitikken. Færdsels-kontaktlæreren koordinerer med klasseteamet:

 • 0. klasse: Gå-prøve. Med ’Albert og Rose i trafikken’. ’Vaks på vejen’ DVD. Gå-prøven afholdes i Holstebro med deltagelse af færdselskontaktlæreren. Der uddeles diplom efter Gå-prøven.
 • 1. klasse: ’Min trafikbog’. ’Der er sket en ulykke’
 • 2. klasse: ’På cykeltur med klassen’. ’Vaks på cykel’. 
 • 3. klasse: ’Den lille cyklistprøve’. 
 • 4. klasse: ’På to hjul’. Plakat, DVD, elevhæfte og lærervejledning. Ludvig og mørkekørsel. Der øves kolonnekørsel. 
 • 5. klasse: ’Bare to cm flamingo’. ’Kilometermanden og andre historier’.
 • 6.-7. klasse: Cyklen bruges til præst, valgfag, sexexpressen, ture ud af huset mv., indenfor en radius på 15 km.

To halve skoledage med trafikundervisning placeres lige efter hinanden i enten maj eller juni, hvor vi tilstræber, det finder sted i forbindelse med fælles overnatning for skolen.

SFO

Når vi sender børn hjem på cykel i SFO, er pædagogerne opmærksomme på at hjælpe børnene til at huske hjelm og eventuelt lys.

Hvert år vælges en skolepatruljekontaktlærer. Skolepatruljekontaktlæreren har ansvar for 
undervisning og organisering af skolepatruljen. Skolepatruljen er eleverne i 7. klasse, og eleverne fra 6. klasse vikarierer. 

Skolepatruljen står ved overgangen på Vilhelmsborgvej og ved fodgængerovergangen på Sirvej.

 • Skolepatruljen står morgen og når skoledagen ophører for 0. – 3. klasse.
 • Skolepatruljen tænder torontoanlægget (det gule lys, der blinker ved Vilhelmsborgvej). 
 • Skolepatruljen vinker ’hej’ til forbikørende biler på Sirvej, når der ikke er børn.

Det forventes at alle følger skolepartruljens anvisninger.

De voksne fungerer som rollemodeller. De fungerer som forbilleder for børn og unge i trafikken. Børn gør, som vi gør – ikke som vi siger.

 • Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen fortæller om trafikpolitikken på et forældremøde en gang om året og lytter til gode råd og ideer fra forældrene.

Overholdelse af fartgrænser

 • Vi appellerer til at ansatte og forældre overholder fartgrænserne.
 • Der vil i løbet af året komme opfordringer på AULA. 

Alle opfordres til at aflevere deres børn til fods eller på cykel

 • Det giver mindre kaos i forbindelse med aflevering og afhentning af børn.
 • Det forebygger ulykker fordi, der er færre biler og mindre mylder.
 • Den daglige træning er med til at klæde børnene på til den dag, de skal alene ud i trafikken.

Afsætning og påstigning

 • Afstigning og påstigning sker på p-pladsen ved sognegården. 
 • ”Kys og kør” er kun til af- og påstigning hurtigst muligt (1 minut).
 • Vi henstiller til, at færdselsloven efterleves, hvilket medfører, at der ikke afleveres eller afhentes på Sirvej.