Procedure for henvendelse i svære situationer

Formålet med dette afsnit er at forventningsafstemme hvad der sker når forældre henvender sig til institutionens ansatte eller et bestyrelsesmedlem med en problemstilling, der vedrører personalet eller andre med tilknytning til Naur-Sir Skole og Børnehus.

For det første er det en god etik hvis modtageren af henvendelsen, spørger ind til hvad der er foretaget for at afklare problemstillingen.

Det understreges, at fællesbestyrelsen har ansvar for institutionens principper, mens ledelsen har ansvar for den daglige drift samt børn- og personalesager.

Herunder eksempelvis proceduretrin, som viser hvad der er hensigtsmæssigt at gøre:

  • Har der været direkte kontakt til de involverede? Hvis ikke bør dette foreslås.
  • F.eks.: En forælder henvender sig til et bestyrelsesmedlem angående en episode, hvor en lærer har optrådt på en for denne forældre uforstående måde.
  • En god måde at løse denne problemstilling er, at denne forældre henvender sig direkte til pågældende lærer - og får en forklaring – måske afklaring her.
  • Har der været direkte kontakt til de involverede, og dette ikke har givet en afklaring, henvises til institutionens ledelse, som er ansat til at løse disse opgaver. Ledelsen vil så afklare problemstilling og ofte orientere fællesbestyrelsen hvis sagen indeholder noget principielt.
  • Har der været direkte kontakt til de involverede og ledelsen uden at problemstillingen er afklaret er det hensigtsmæssigt hvis det kontaktede fællesbestyrelsesmedlem påtager sig at henvende sig til ledelsen. Her vil oftest kunne ske en afklaring. Ledelsen vil så informere omkring baggrunden for konklusioner m.v.
  • Hvis intet af ovenstående har afklaret situationen, har forældrene mulighed for at henvende sig til skole- og rådgivningschefen, der kan afklare det videre forløb.