Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO’en ved Naur Sir Skole og Børnehus

Klassetrin: 

0.-4. klasse 

Førskole for 5-årige fra 1. maj

Børne- og Ungepolitik: 

Vi har fokus på den trygge relation hos og til det enkelte barn. Vi arbejder ud fra det enkelte barns kompetencer, ressourcer og har fokus på zonen for nærmeste udvikling. Det vil sige, at aktiviteterne er justerbare, så alle kan deltage og har mulighed for at bibeholde motivationen i aktiviteten. Vha. den trygge relation kan vi arbejde med at udvikle og understøtte barnets fysiske, psykiske og sociale kompetencer. 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på det individuelle barn ift. dets forskelligheder og behov. Hver dag er der fællessamling, hvor dagens aktiviteter præsenteres og børnene fortæller, hvilke aktiviteter de vil deltage i eller om de vil have ”fri leg”. Ved nogle fællessamlinger har børnene mulighed for at komme med ønsker til næste måneds aktivitetsplan. Formålet med fællessamling er at give børnene mulighed for med- og selvbestemmelse ift. deres ønsker tages med til næste måneds aktiviteter og at de aktivt vælger og fortæller, hvilke aktiviteter de vil deltage i på fællessamling. Vi bruger også disse aktiviteter, som et fælles tredje til at arbejde relationelt med børnene. Relationen kan styrkes i aktiviteten, hvor barnet har motivation for deltagelse, da det har taget et aktivt valg omkring dette. 

Der bliver hver måned udarbejdet en månedsplan, hvor der hver dag er 2 aktiviteter. Den ene aktivitet er kreativ og den anden er aktiv/fysisk.   

Mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem:

På baggrund af skolens aktiviteter har SFO nogle gange tilpasset så det der i skolen også videregives i SFO. vi arbejder primært ud fra at SFO er en pause efter skole og der hvor børnene har mulighed for at bestemme selv ift. hvilke aktiviteter de vil benytte sig af. 

Lektiestøtte, lektiehjælp og faglig fordybelse: 

Der er 3 dage i ugen, hvor der er afsat tid til lektiehjælp i SFO-tiden. Her har børnene mulighed for at få hjælp til lektier og læsestøtte. Forældrene tilmelder deres barn/børn til dette. Hvis underviser mener, at dette kan være en ekstra støtte for det enkelte barn, vil der være dialog med forældrene omkring tilmelding af lektiehjælp. 

Børn med særlige behov:

I samarbejde med skole og forældre bliver der lavet en udviklingsplan og holdt et ressourcecentermøde for det pågældende barn. Denne udviklingsplan arbejder SFO også ud fra. Hvis pågældende barn har brug for en højere grad af struktur, samarbejder personalet omkring dette. Der er ligeledes mulighed for sparring med inklusionsvejlederne fra ressourcecenteret ift. pågældende barn.  

Krop, bevægelse og sundhed:

som beskrevet i punkt 1. er der hver dag en fysisk aktivitet på programmet. Udover aktiviteten er salen åben hver dag, hvor børnene kan bruge gymnastikredskaber og spille boldspil. 
Hvis vi har mulighed for det låner vi hallen, hvor vi har mulighed for at spille badminton, basket og andre boldspil. Udover boldspil er der også mulighed for fri bevægelse til musik med redskaber såsom hulahopringe. 
Vi arbejder ud fra Holstebro kommunes anbefalinger ift. kostpolitik i SFO. 
En gang i ugen er der mulighed for at komme i hjemmekunstskab, hvor børnene kan prøve nye smagsindtryk. Hvis vi har mulighed for det ift. årstid tager vi børnene med på tur og finder eks. Æbler til æblesaft, revet æblekage m.m. så børnene er med i processen fra jord til bord. Vi burger ligeledes skolehaven, hvor der er bær og frugter. 

Børnenes medindflydelse:

Som beskrevet i punkt 1. arbejder vi med medinddragelse i form at børnene er med til at ønske aktiviteter til månedsplanlægningen. 
Udover ønsker til aktiviteter er der en gang i måneden fællesfødselsdag, hvor de børn som har fødselsdag i eks. September måned får en bagedag, hvor de kan vælge, hvilke kager eller frugt, som skal laves til fællesfødselsdag. 

Overgang fra dagtilbud til SFO:

Da skole, SFO og børnehave er i samme bygning, er der mulighed for en blid overgang fra børnehave til skole/SFO. De ældste børnehavebørn har mulighed for at komme ind og lege i SFO lokalet imens skolebørnene er til undervisning om formiddagen. Det giver børnene mulighed for at lege og være i SFO miljøet sammen med børnehavepersonalet inden skolestart. Ca. 30 minutter inden lukketid har børnehavebørnene ligeledes mulighed for at komme ind i SFO stuen inden afhentning, da der ikke vil være så mange børn på det givende tidspunkt. 

Yngre børns særlige behov:

3 mdr. før maj starter Maj gruppen fra børnehaven med at have aktiviteter på blå stue. I begyndelsen af maj starter de med før-undervisning inde på blå stue, hvor de efterfølgende også er i SFO. Vi ser dette som en blid overgang fra børnehave til skole. 
Der bliver holdt en ”smid-ud-fest” d. 1. maj, som et symbol på, at nu starter de i SFO. Om formiddagen er børnene sammen med en pædagog indtil SFO åbner. 

Revision:

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden d. 1. august. Dette taget op til revision sidste p-møde sidste mandag i juni måned.