Børne- og læringssyn

Børnesyn

Vores 3 pointers til at se børnene bedst: Fællesskab, tryghed og respekt.

På Naur-Sir Skole og Børnehus er vi tydelige og personlige voksne. Vi er hos os ligeværdige, men ikke ligesindede.
Vi er autoriteten og har ansvaret for relationens kvalitet, for det kan børn nemlig ikke tage ansvar for. Det er dermed vores ansvar, at barnets grænser bliver behandlet med respekt og interesse. Nysgerrighed og blik for, at vi er to i relationen, er en væsentlig del af vores rolle.

Vi danner børnene gennem vores undervisning og formidler indhold til dem, så de bliver bedre rustet til at træffe mere eller mindre betydningsfulde valg i deres liv. Vi vægter fællesskabet højt og har fokus på tolerance, tillid og tilgivelse, hvor vi hjælper børnene til at skabe positive relationer.

Børnene omtales positivt og vi giver dem troen på egne evner. De bliver alle behandlet forskelligt, for vi på den måde kan behandle dem ens. Vi er de gode voksne, som møder børnene med ro, tryghed og tydelige rammer og lærer børnene at begå sig i en demokratisk verden.

Læringssyn

Vores 3 pointers til læring: Differentiering, trivsel og udvikling.

For at skabe den mest optimale læring i hele vores hus, har vi fokus på trivsel. Det er først når børnene oplever trivsel, at der sker læring. Det vil medføre både en øget lyst til at lære, styrke deres dannelse og udvikle børnene alsidigt.

På Naur-Sir Skole og Børnehus giver vi børnene en bred tilgang til verden og danner dem til hele mennesker. De får en aktiv del i deres egen og klassens læring og de er medskabende på det, der giver værdi.

Vi udfordrer dem i at arbejde med problemløsninger, at se meningen i deres indlæring, give forståelse for pligter, og samtidigt med det, har vi et professionelt indblik og forståelse for folkeskolens formål. Det giver børnene på Naur-Sir Skole og Børnehus de bedste forudsætninger til livet.