Politikker 

Politikkerne er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Solpolitik

Her kan du læse om hvordan vi gør vores for at sikre, at ingen børn eller voksne oplever at blive røde, forbrændte eller solskoldede.

Solpolitik

Trafikpolitik

Her kan du læse om hvordan vi gør vores for at medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen.

Trafikpolitik

Antimobbepolitik

Her kan du læse om hvordan vi arbejder med at forebygge mobning i vores institution, og hvordan vi agere hvis det finder sted eller har fundet sted. 

Antimobbepolitik

Digital dannelse og uddannelse 

Her kan du læse om vores digital dannelse og uddannelse på Naur-Sir Skole & Børnehus 

Digital dannelse og uddannelse