Institution og hjem-samarbejdet

Samarbejdet mellem institutionen og hjem har en stor betydning for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. Det vil vi gerne sætte fokus på samt udvikle det gode samarbejde, som vi allerede har. Intentionen er klar. Vi skal ”spille hinanden gode” og gøre alt, hvad vi kan for at vi hver især kan lykkes med opgaven.

Styrkelse af barnets og klassens trivsel 

Forældre og institution har ansvar for klassens fællesskab

Styrkelse af barnets og klassens trivsel 

Forældresammenhold 

 

Forældresammenhold

Roller og ansvar 

 

Roller og ansvar

Undervisningens kvalitet

 

Undervisningens kvalitet

Kommunikation mellem institution og hjem 

 

Kommunikation mellem institution og hjem 

Henvendelse i svære situationer

 

Henvendelse i svære situationer