DUÅ som pædagogisk retning

Alle institutioner i Holstebro Kommune skal være DUÅ*-institutioner, men hos os har vi valgt at alle afdelinger skal være DUÅ. Sammen med Sevel Skole er vi de første i landet i at indføre DUÅ-programmet for både børnehave og skole.

I løbet af skoleåret 2018-2019 vil personalet deltage i seks workshops hvor de bliver uddannet i brugen af DUÅ og tankerne bagved. Der er 3 workshops i efteråret og 3 i foråret. At alle personaler deltager i workshops indenfor samme pædagogiske tanke, ser vi meget frem til. Dette kan være med til at skabe endnu mere sammenhæng i vores landsbyordning som rummer både Børnehus, SFO og Skole.

*Om DUÅ:
De Utrolige År® er en serie på tre sammenhængende evidensbaserede programmer for børn, deres forældre og lærere og pædagoger. Det er udviklet i USA af psykolog og Ph.d. Carolyn Webster Stratton. Forskningen viser at programmerne fremmer følelsesmæssige og sociale kompetencer samt forebygger og nedbringer adfærdsvanskeligheder og emotionelle problemer hos børn. I forældreprogrammerne ses også en mere positiv opdragelsesstil, reduktion af forældres stressniveau og en styrket tilfredshed med forældrerollen. Endvidere peger forskning på at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv indsats som giver et gunstigt økonomisk afkast for samfundet både på den korte og den lange bane.

Programmerne er gruppebaserede og anvender videomodellering, gruppedrøftelser, summeøvelser, rollespil og praktiske øvelser. Metoderne rammer alle læringsstile og den samarbejdende proces maksimerer deltagernes læring.