Principper 

Principper er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Børne- og læringssyn

Her kan du læse om vores Børne- og læringssyn, som fortæller om hvordan vi ser børnene bedst, samt vores læringssyn, der skaber den mest optimale læring. 

Børne- og læringssyn 

Digital dannelse og uddannelse 

Her kan du læse om vores digital dannelse og uddannelse på Naur-Sir Skole & Børnehus 

Digital dannelse og uddannelse 

Omsorgsplan

Her kan du læse om vores beredskabsplan vedrørende ”Børn og Sorg” 

Vores omsorgsplan

Institution-og-hjem-samarbejdet 

Her kan du læse om Institution-og-hjem-samarbejdet 

Institution-og-hjem-samarbejdet 

Fælles Pædagogisk Fundament 

Her kan du læse om vores Fælles Pædagogisk Fundament 

Fælles Pædagogisk Fundament 

Handlevejledning

Her kan du læse om hvordan man gør hvis man får viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb begået mod et barn eller en ung.

Handlevejledning

Til forældre og elever i Naur-Sir Skole og Børnehus

Det er fantastisk for vores børn og unge, at det er muligt at udlåne en computer til alle elever i Holstebro Kommune og dermed også her på skolen. Computerne er vigtige i forhold til, at lærerne kan forberede varieret, spændende undervisning, og eleverne uddannes i digitale læremidler.

Vi kan dog opleve ødelagte computere og for mange mistede opladere.

Dette betyder, at vi bruger mange penge på at reparere og erstatte opladere. Penge, som vi meget hellere vil bruge på at lave en god skole for alle.

Skader på computere kan ske ved uheld, men også ved uforsigtighed. F.eks. oplever vi mange elever, der bærer deres computere i skærmen i opklappet tilstand. Dette har i flere tilfælde betydet ødelagte skærme.

Naur-Sir Skole og Børnehus har ikke en forsikring, der dækker skader på computere mv.

Grov uagtsomhed (se erstatningspligt længere nede), som forårsager skader på en computer, har eleven derfor erstatningspligt overfor.

Naur-Sir Skole og Børnehus har ikke lyst til at indkræve penge fra hverken elever eller forældre i tide og utide.

Dog vil vi se en kraftigt voksende udgift, hvis elever begår sig uforsigtigt med deres computer, og det vil vi have et behov for at stramme op på. Dette er både for at minimere unødvendige udgifter, men også med hensigten at alle elever lærer at passe på deres ting. Det kan f.eks. være en god idé at lægge sin computer i sin taske, mens man holder pause.

Vigtigt om computeren (benyttelse)

 • En computer må kun transporteres i sammenklappet tilstand – også selv det er kort.
 • Når computeren skal med hjem og tilbage i skole, skal den være i et sleeve.
 • Når man møder i skole, skal computeren være opladet til 100%
 • Der må ikke sættes klistermærker mv. på computeren.

Vigtigt om computeren (hvis uheldet/uforsigtigheden er ude)

Hvis ens computer af den ene eller anden grund går i stykker, så henvender eleven sig til sin lærer.

 • Der udfyldes et stykke papir, hvor man skriver, hvad der er galt.
 • Eleven går på kontoret med computeren + papiret og afleverer den til skolelederen eller vicelederen.
 • Alt efter omstændighederne kan der være tale om erstatningskrav (se erstatningspligt længere nede).
 • Når en elev afleverer en computer, der er gået i stykker, til kontoret, får forældrene herefter en meddelelse på Aula som information.
 • Er der erstatningspligt, udsender sekretæren en regning.

Vigtigt om opladeren

Det er elevens eget ansvar at passe på sin computer. Det samme gælder opladeren. Hvis man mister sin oplader, kan man købe en ny til 235 kr.

 • Elevens mor/far skriver en besked på Aula til sekretæren om, at man ønsker at købe en oplader.
 • Eleven kan afhente en oplader på kontoret, og sekretæren udsender en regning.

Høretelefoner

I forbindelse med, at meget undervisning har en digital del, er det vigtigt, at alle elever har egne høretelefoner med hver dag. Vi anbefaler også, at der er en mikrofon på høretelefonerne.

Erstatningspligt for elever på Naur-Sir Skole og Børnehus

Hvis en elev på Naur-Sir Skole og Børnehus ødelægger udleveret undervisningsmateriale, computere eller inventar, så gælder der et begrænset erstatningsansvar.

Eleven er erstatningsansvarlig, hvis han eller hun har udvist grov uagtsomhed eller forsæt i forbindelse med skaden.

Hvorvidt der er tale om grov uagtsomhed, beror på en konkret vurdering af hver enkel sag, idet mindre detaljer kan gøre en forskel på udfaldet af ansvarsbedømmelsen.

Eksempler på ansvarsvurdering

 • To elever kaster en computer mellem hinanden som en bold. Computeren tabes og går i stykker. Groft uagtsomt.
 • En elev falder i søvn i bussen, og elevens taske med computer og undervisningsmateriale bliver stjålet. Simpelt uagtsomt.
 • En elev kaster en genstand mod computerskærmen, som går i stykker. Groft uagtsomt.

Vi har mulighed for at kontakte Forsikringsadministrationen som gerne hjælper med vurdering af konkrete sager: forsikringsadministrationen@holstebro.dk

Når en elev har forvoldt skade på inventar, computere eller undervisningsmaterialer ved grov uagtsomhed eller forsæt, og der rettes et krav om erstatning, har forældrene et maximalt ansvar på 7.500 kr.

Vi vil gerne i denne forbindelse gøre opmærksom på, at familiens eventuelle indboforsikring almindeligvis vil dække ansvarsskader forårsaget af børnene i husstanden. Dette gælder også udover de 7.500 kr., som forældrene er ansvarlige for.

Vedtaget

Fællesbestyrelsen for Naur-Sir Skole og Børnehus.
28. september 2022.

I skoletiden må mobiltelefoner anvendes på lærernes opfordring i forbindelse med undervisningen. Skoletiden er forstået, som tiden fra eleven er mødt i skole, til eleven får fri.

Skolen accepterer, at elever medbringer deres mobiltelefon, men den skal være slukket – også i fritimer.

Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar.

Hvad sker der, hvis man overtræder hovedreglen?

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regel vil telefonen blive inddraget og afleveret på skolens kontor. Kontakten til hjemmet vil være skriftligt. Eleven vil kunne afhente telefonen efter sidste time.

Hvordan tager vi imod nye medarbejdere og kolleger hos Naur-Sir Skole og Børnehus?

Nye medarbejder skal ikke blot opleve at passe til jobbet, men også at passe ind på arbejdspladsen. Derfor vil vi sikre, at den nyansatte føler sig accepteret og anerkendt som en del af arbejdspladsens fællesskab og bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Det sker f.eks. ved frokosten og sociale arrangementer, hvor den nyansatte får sat ansigt på sine nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur.

At blive hilst på om morgenen og blive spurgt til, hvordan det går, opleves af mange nyansatte som vigtige tegn på at blive accepteret og anerkendt. En god relation til teamet og lederen har stor betydning for den nyansattes identifikation med arbejdspladsen. Man kan invitere den nye kollega til sociale arrangementer, hvor den nyansatte får sat ansigt på sine nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur. 

Man får som ny medarbejder en mentor, der bruger ca. 3 timer de første par måneder på at hjælpe den nye godt i gang. Det gælder følgende områder: 

Udfor hvert punkt står den ansvarlige til sidst i ().

Inden den nye medarbejder starter 

 • Oprette ansættelseskontrakt
  (Sekretær)
 • Der sendes et velkomstbrev ud til den nye medarbejder ca. en uge før første arbejdsdag.
  (Ledelse og sekretær)
 • Den nye medarbejder får en mentor, som har opgaverne der beskrives i det følgende.
  (Børnehaven: Stuemakkeren.
  SFO: Den nærmeste SFO-makker fra 1 eller 2.
  Skolen: Den nærmeste teamsamarbejdspartner)
 • Medarbejderen får udleveret ”Personalehåndbogen” og ”Institution-hjem-samarbejdet - Naur-Sir Skole og Børnehus” og en kort gennemgang heri.
  (Ledelse.
  Ved spørgsmål efterfølgende, kan man med fordel bruge sin mentor.
  Ledelse, samt den nyansatte skriver en hilsen til forældre)
 • Mail til kollegaer og forældre om ny medarbejder.
  (Mentor)
 • Tilbyde rundvisning på arbejdspladsen.
  (Mentor)

Den første arbejdsdag

 • Skole og SFH: Der bydes velkommen med blomster ved en fællessamling i salen. Hvis medarbejderen først startere senere på dagen, så foregår det ved førstkommende lejlighed hvor den ansatte er til stede og alle børnene også er.
  (Ledelse)
 • Børnehaven: Fællessamling med børnegruppen, der hvor det giver mening.
  (Viceleder)

Derudover sikres der

 • Let gennemgang af ”Institution og hjem-samarbejdet” – henvisning til hjemmesiden.
  (Ledelse)
 • Gennemgang af skema og opgaver.
  (Ledelse)
 • Præsentation af nærmeste kolleger.
  (Mentor)
 • Opfølgningsmøde efter 1 uge, 1 måned og 3 måneder.
  (Ledelse)

I opstarten

 • Sikre at den nye medarbejder har fået Personalehåndbogen og Institution-hjem-samarbejdet og gennemgå denne og andre vigtige informationer om rutiner i hverdagen.
  (Ledelse)
 • Præsentation og intro af vores hjemmesider, guide i forhold IT-platforme som vi bruger osv. Ledelse
  (Mentor)
 • Oprettelse i Trio
  (Sekretær)
 • Oprettelse i TEA
  (Sekretær)
 • Ordne mailadresse, password og diverse logins.
  (Sekretær)
 • Informere om registreringer af diverse art.
  (Ledelse)
 • Udlevering af nøgler, koder, personaleskab mv.
  (Pedel)
 • Klargøring af PC samt programmer. Udlevering af bærbar computer m.v.
  (IT-vejleder og ledelsen)
 • Overblik over, hvem der kan og ved hvad i huset, hvem skal man spørge, hvis (…)?
  (Mentor)

Sidste arbejdsdag

 • Der siges farvel til en fællessamling med børnene, hvis det kan lade sig gøre. 
  (Ledelse og sekretær)
 • Der henvises til politikker for gavedokumentet i forhold til hvad der gives for.
  (Ledelse og sekretær)
 • Går medarbejderen på pension, aftales sidste arbejdsdag med medarbejderen.
  (Ledelse og sekretær)

Morgensamling – en fælles oplevelse!

Naur-Sir Skole og Børnehus har fælles morgensang hver mandag.
Her samles alle børn og voksne i gymnastiksalen. Programmet tilrettelægges efter, at alle skal have en god oplevelse - både store og små! Det betyder også at der vil være forskellige slags sange på programmet.

Til morgensang gives, der fælles beskeder og der synges 3 - 4 sange. Der synges både nye og gamle sange. Børnene i Børnehuset og på skolen kan være med til at udvælge sangene.

Morgensang... sådan ca.

Hver gang til morgensang vil programmet være ca. sådan her:

 • Der synges opstartssang mens de sidste kommer på plads.
 • Skoleleder eller anden voksen siger "Go morgen"
 • Fødselsdagssang for de der har haft fødselsdag siden sidste morgensang
 • Sang
 • Beskeder eller optrin fra elever
 • Sang
 • Info om ugen eller velkomst til nye i huset
 • Sang

Hvorfor?

At vi har morgensamling er en fælles beslutning, der er truffet i skolebestyrelsen. Vi har morgensang/fællessamling for Naur-Sir Skole og Børnehus fordi:

 • Vi vil fremme samvær og fællesskab.
 • Vi vil fortælle og fortælles.
 • Vi vil vise de ting vi er stolte af for hinanden.
 • Vi vil synge og opleve kultur sammen.

Sammenhold og fælles kultur

Morgensamling styrker fællesskabet i vores hus. Vi ønsker at skabe tid og rum til, at vi kan mødes, synger sammen og udveksle informationer. Til morgensamling kan børn og elever vise, hvad de har arbejdet med. På den måde synliggøres alle de spændende projekter vi arbejder med. Til morgensamling inspirerer vi hinanden og får nye ideer. Vi viser seriøsitet omkring de projekter, der bliver lavet i huset. Vi skaber en fælles kultur. At turde stå frem Til morgensamling øver børnene sig på at stå frem for en forsamling. Børnene står både frem som enkelt person og som gruppe. Børnene øver sig i at lytte til hinanden og være opmærksomme.

I forbindelse med skoleårs planlægning i hele Landsbyordningen, ønsker ledelsen i god tid at afsøge eventuelle ændringer i personalesituationen. Personalet skal ligeledes i god tid tilkendegive om de vil fratræde pga. pension, efterløn, nyt job, orlov mv.  

Sideløbende afsøges organisationens behov ud fra almene driftskriterier – altså kerneydelsen set i forhold til det tildelte budget, børnetal mm.

Hvis der herefter er behov for en reduktion i personalet, afsøger ledelsen nedennævnte kriterier for udvælgelse til forflyttelsesrunde eller uansøgt afskedigelse:

Uansøgt afskedigelse - kriterier

Hensigten med disse mulige kriterier er at styrke den tilbageblevne arbejdsstyrke mest muligt, og dermed sikre det bedst mulige grundlag for fortsat at kunne løse organisationens opgaver efter personalereduktionen, med kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. 

Endvidere er det for at sikre synlighed i kriterierne for udvælgelse af medarbejdere, som indstilles til uansøgt afsked/omplacering pga. arbejdsmangel.

Kriterier for udvælgelse ved afskedigelser ved overkapacitet på Naur-Sir Skole og Børnehus

 • Engagement
  • Ildsjæl – brænder for sit arbejde. Engagerer sig i hele Landsbyordningens virksomhed. Kommer med idéer til nye tiltag, løsningsforslag.
  • Møder forberedt, opdateret mm.
 • Faglighed
  • Kompetencer i opgaveløsningen ift. de fagfaglige mål og kerneopgaven.
  • Samspillet / samværet mellem børn og voksne.
  • Nærværende – relationsskabende – involverende – omsorgsfuld – rummelig - ægte -  lyttende – tydelig – forstående – anerkendende.
  • Arbejder ud fra institutionens pædagogiske principper.
 • Fleksibilitet 
  • Påtage sig ekstra arbejde – fleksibel i forhold til mødetidspunkter – aktiviteter – opgaver – funktioner - være omstillingsparat.  
 • Organisationsstruktur
  • Fokus på funktioner – fag der skal dækkes. 
 • Stabilitet 
  • Tilstedeværelse – fremmøde – robusthed ift. kerneopgaven.

Ovennævnte kriterier er ligeværdige og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.
Valget vil blive begrundet over for de/den der peges på, hvis det ønskes, ikke for resten af personalet. 

Da man er ansat ved Holstebro Kommunes skolevæsen, kan der være mulighed for en forflyttelse, hvis der er flere ledige stillinger i skolevæsenet / dagtilbuddet end antallet af medarbejdere i forflyttelsesrunden.