Livsduelighed

Livsduelighed omhandler hvordan den fagprofessionelle kan understøtte barnet eller den unges læring. Der arbejdes med hvordan kompetencer, så som selvregulering eller eksekutive funktioner kan trænes og udvikles. Disse kompetencer er essentielle for, at den unge eller barnet kan blive i svære situationer, at kunne tilpasse sig kontekster, hvor man ikke er vant til at færdes eller at kunne rumme andre menneskers forskelligheder.
Livsduelighed indeholder også arbejdet med dannelse, hvor begreber som samarbejde, medborgerskab, kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og personlighed kan være relevante at arbejde med. De professionelle skal således understøtte børn og unge i at udvikle et menneskesyn, hvor alle har noget at bidrage med, vi skal kunne træffe selvstændige valg, og vi skal have respekt for os selv og andre.

Hos Naur-Sir Skole og Børnehus arbejder vi med livsduelighed på følgende måde: 

Vores arbejde med livsduelighed bliver udformet via de andre tilgange i det Fælles Pædagogiske Fundament. Livsdueligheden formår vi at plante i børnene via vores professionelle og organisatoriske form for læring, hvor vi også mono- og tværfagligt ser de enkelte børns behov og bedste mulighed for at udvikle sig. Vi bruger de databaserede beslutninger i vores praksis, hvis der er noget i vores bæredygtige relationsarbejde som kan gøres endnu bedre eller hvis der skal skrues på vores rammer eller forventninger.
Alt sammen vil være med til at give vores børn de bedste forudsætninger i livet, som vi er ansat til at give og som vi til stadighed nyder.

Vi har mærket det bære frugt i den nationale trivselsmåling for 2020/2021, hvor vi lå i toppen for trivslen blandt skolerne i Holstebro Kommune og igen i 2021/2022 hvor vi lå helt i top.