Principper for kommunikation mellem institution og hjem

Formål

Dette princip for kommunikation mellem institution og hjem vil skabe vilkår, der bidrager til at institutionen og forældrene i samarbejde kan tage ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling samt udviklingen af klassen eller børnegruppen som en social enhed.

Mål

 • Kommunikation mellem institutionen og hjem skal være effektiv, positiv, tydelig og imødekommende.
 • Digitale informationer på Aula skal være let tilgængelige, så forældre løbende kan holdes sig orienteret.
 • Institutionen og hjemmet har fælles forventninger og kendskab til procedure for henvendelser, som kan bidrage til løsning af svære situationer.

Institutionens ansvar

Institutionen vil sørge:

 • En proaktiv og konstruktiv kommunikation til hjemmet under såvel møder som på mail og gennem telefonsamtaler.
 • At forældrene inddrages i beslutninger, som vil påvirke barnet såvel på institutionen som i hjemmet. F.eks. beslutninger vedr. brug af medbragt elektronik i løbet af dagen.
 • Digital kommunikation til hjemmet vedr. eleven og klassen, sker via Aula (ikke Facebook, SMS e.l.).
 • Generelle informationer vedr. institutionen kan findes på hjemmesiden.
 • At der så vidt muligt er adgang til alle informationer, uanset om man anvender en tablet, PC eller mobiltelefon e.l.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Løbende (minimum hver 3. dag) holde sig orienteret på Aula med formål, at modtage relevant information.
 • Når man har behov, ikke tøve med at, kontakte og informere lærer.
 • Vurdere hvordan det er mest formålstjenesteligt at kommunikere, herunder f.eks. om man skal skrive på Aula eller tage direkte kontakt til en lærer.
 • Være åben omkring sit barn funktionsvilkår, herunder hvis barnet har specielle behov.
 • Forsøge at skabe kontakt til andre forældre i svære situationer mellem to elever, med formål at forhindre en evt. konflikt.
 • Forsøge at forventningsafstemme hvordan man bedst kommunikere forældre imellem, ved f.eks. brug af DUÅ e.l.
 • Være ærlige og konstruktive overfor institutionens ansatte, uanset emnets karakter.

I kommunikationen er følgende retningslinjer gældende:

 • Mail og kalender via Aula anvendes til: Orienteringer, invitationer og mødeindkaldelser.
 • Telefonsamtaler anvendes til: Mindre drøftelser omkring udfordringer bekymringer vedrørende det enkelte barn eller institutionen.
 • Møder anvendes til: Udfordringer/bekymringer omkring det enkelte barn eller institutionen.