Principper for forældresammenhold

Formål

Dette princip for styrkelse af forældresammenholdet skal danne grobund for et tæt forældresamarbejde og gavne både institutionen, børn og forældre i kraft af den forventelige positive synergieffekt.

Mål

At styrke sammenholdet imellem forældre til børn på Naur-Sir Skole og Børnehus.

Institutionens ansvar

Institutionen vil sørge for:

 • At der etableres forældreråd i klasserne på alle årgange.
 • Kommunikation omkring vigtigheden af et godt forældresamarbejde og forældrerådets arbejde.
 • Entydig beskrivelse af roller og ansvar for forældreråd.
 • Opdatering af mappe til forældrerådet, inkl. erfaringer og gode råd fra tidligere forældreråd.
 • Invitere til åben institution arrangementer fordelt på skoleåret.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Deltage aktivt i forældrerådet – alle forældre har et ansvar, og rollen som repræsentant i forældrerådet går på skift blandt klassens forældre.
 • Tilføje idéer og erfaringer i forældrerådets fysiske mappe.
 • Bakke op om institutionens og forældrerådets arrangementer.
 • Udvise interesse i at opnå kendskab til de børn eget barn går i klasse med.
 • Arrangere legeaftaler på tværs.

Forældrerådet vil:

 • I koordination med fællesbestyrelsens forældrevalgte tage aktiv del i udvikling af klassens fællesskab, med formål at skabe en sund klassekultur.
 • Tage initiativ til at byde nye forældre og børn velkomne i klassen.
 • Sikre deltagelse af minimum to forældre til institutionens årlige temaarrangementer.