Bæredygtige relationer

Relationen mellem barnet eller den unge og de professionelle voksne har en afgørende betydning for positiv udvikling, læring og trivsel. Børn og unges adfærd er således meget afhængig af den voksen, de interagerer med. At arbejde med bæredygtige relationer indebærer et menneskesyn, hvor udgangspunktet er, at alle har potentialer, og at disse potentialer skal udfoldes gennem relationer. I denne sammenhæng er den professionelles relationskompetence essentiel. Den professionelle relationskompetence er defineret ved at etablere og fastholde bæredygtige relationer til børn og unge - både individuelt og kollektivt. Bæredygtige relationer fremmer både trivsel og læring hos den enkelte, men fremmer i høj grad også læringsfællesskabet i den kontekst, barnet er en del af (Klinge, 2017).
Både børn, unge og voksne har behov for at føle autonomi, kompetence og samhørighed i deres relationer til andre mennesker. Det vil sige, at hverdagens praksis skal være præget af indlevelse i andres perspektiv, åbenhed, tilpasning til andre og en anerkendende tilgang til hinanden; en hverdag, hvor det er tydeligt, at både børn, unge og voksne har en betydning for hinanden.
Bæredygtige relationer handler således om, at den anden person har værdi i sig selv, ikke i kraft af den adfærd, som personen udviser. Målet med det andet menneske kan således både være læring, men også bare det at være sammen på hinandens præmisser. 

Hos Naur-Sir Skole og Børnehus arbejder vi med bæredygtige relationer på følgende måde: 

Vi er privilegeret af et hus med et forholdsvis lille børnetal i hver klasse og i børnehaven. Det er med til at give os nogle helt andre muligheder for at investere os selv i børnene, så vi på den måde kan udvikle dem til at blive de bedste udgaver af dem selv og blive selvstændige demokratiske mennesker. 
Vi har en unik mulighed for at tage ansvaret ordentligt på os og som de rollemodeller vi er, sikrer, at børnene motiveres og retter deres nysgerrighed mod at søge nye veje inden for nærmeste udviklingszone. 
Hvis vi udfordres på relationen, har vi vores ressourcecentermøder som finder sted en gang i måneden, hvor en ressourcepædagog, inklusionsvejleder, psykolog og forebyggelsesrådgiver deltager, udover egen inklusionstovholder og ledelsen, hvor man har mulighed for at sparre omkring disse bæredygtige relationer. På den måde får vi mest mulig udbytte af de tværfagligheder vi har i huset, til at styrke vores relationer – og samtidigt dygtiggøre os endnu mere i vores praksis.
Disse eksterne sparringspartnere er til stede fast i huset 

I skoleåret 2021/2022 arbejdede vi med et overordnet emne, ”Skolen uden skældud” som vores fokus til en opkvalificering af vores praksis. I skoleåret 2022/2023 er det ”Inkluderende klasseledelse” og der tilføjes endnu et nyt fokusområde til året efter, og så fremdeles.
Denne opkvalificering – og vedligeholdelse – af vores praksis er med til at sikre de bæredygtige relationer, som vi som voksne er ansvarlige for.