Principper for styrkelse af barnets og klassens trivsel

Formål

Dette princip for styrkelse af barnets og klassens trivsel skal sikre, at institutionen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns såvel som klassens faglige og sociale udvikling.

Mål

At styrke barnets og klassens trivsel.

Institutionens ansvar

Institutionen vil sørge for: 

 • At understøtte en åben og positiv dialog mellem institutionen og hjem.
 • At fastholde en klassekultur, hvor man respekterer hinanden, for den man er og det man kan.
 • At have en anerkendende tilgang til det enkelte barn med udgangspunkt i DUÅ.
 • At sætte tydelige forventninger til klassen og være opmærksom på, at eleverne oplever medejerskab i beslutningerne.
 • At formidle institutionens værdisæt og understrege, at en god klasse-kultur også er forældrenes ansvar.
 • Arbejde med konflikthåndtering, forebyggende og opfølgende trivselsarbejde.
 • Skabe tydelige arbejdsgange ift. hvordan konflikter og problemer i klassefællesskabet løses.
 • Herunder kontinuerligt dele informationer klasse, SFH-voksne og juniorklubvoksne imellem.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • At deltage i en åben og positiv dialog mellem institutionen og hjem.
 • At lære børnene vigtigheden i, at have respekt og empati for andre.
 • At forældre er opmærksomme på at de kan tale et barn eller en familie ud af fællesskabet og selvfølgelig også omvendt.
 • At lære sit barn, at alle i klassen er en værdifuld del af fællesskabet og betone vigtigheden af, at vi taler pænt til og om hinanden.
 • At acceptere forskellighed og være åben for forandring.
 • At tale respektfuldt og loyalt om institutionens ansatte, barnets klassekammerater og om andre forældre.
 • At bakke op om og have tiltro til institutionens trivselsarbejde.
 • At tage del i og ansvar for klassens trivsel, samhørighed og fællesskab. Støtte op om klassearrangementer og evt. legegrupper.
 • At tage kontakt til hinanden og tale sammen om konflikter og problemer børnene imellem.
 • At informere klasselæreren, hvis der er vedvarende konflikter eller problemer i børnenes fælles fritids-og idrætsliv.
 • At tage ansvaret for, at nye børn i klassen (og deres forældre) hjælpes til, at blive en del af fællesskabet.