Databaserede beslutninger


At arbejde med data handler grundlæggende om, at de beslutninger, som træffes af ledere og fagprofessionelle, er taget med udgangspunkt i viden frem for fornemmelser. At arbejde databaseret kombinerer erfaringer, dømmekraft og data, så vi sikrer at vores arbejde bliver velreflekteret og udført på et velovervejet grundlag.
Data skal forstås bredt og kan derfor både være observationer, narrativer, tests, forældresamtaler, børnetegninger, opgaver, socioøkonomisk data og så videre. Det, som er essentielt i arbejdet med data, er at gøre data til viden. Data i sig selv er ikke beviser på noget, men er indicier, som kan gøres til viden ved at den professionelle har et klart formål med den data, som er indsamlet.
At træffe databaserede beslutninger handler således om, at de fagprofessionelle, enkeltvis eller sammen, analyserer data, så grundlaget for en pædagogisk, didaktisk eller strategisk handling er underbygget af den bedst mulige viden. Dette kan skabe en evalueringskultur, hvor alle bliver klogere på ens egen læring, og hvor fejl skaber ny viden frem for negativ tænkning.

Hos Naur-Sir Skole og Børnehus arbejder vi med databaserede beslutninger på følgende måde: 

Observationer, narrativer, tests, forældresamtaler, børnetegninger, opgaver, socioøkonomisk data og så videre. Det, som er essentielt i arbejdet med data, er at gøre data til viden. Data i sig selv er ikke beviser på noget, men er indicier, som kan gøres til viden, ved at den professionelle har et klart formål med den data, som er indsamlet. 

Vi arbejder med data for at sikre at de pædagogiske beslutninger der bliver truffet, sker på baggrund af viden og ikke fornemmelser samt kunne dokumentere egen praksis. Dette gør vi ved at udvælge data, der kan bidrage til, at personalets vurderinger bliver mere gyldige, og at vælge pædagogiske tiltag, som vil øge sandsynligheden for, at børnene udvikler sig godt fagligt, socialt og personligt og således realiserer sin nærmeste udviklingszone.
Når barnet starter hos Naur-Sir Skole og Børnehus bliver der oprettet en handleplan i Sikker Fil via Aulaen. En handleplan der følger barnet fra start til slut. Alt pædagogisk personale er tilknyttet og har mulighed for at læse og redigere i disse. Det er med til at sikre vidensdeling mellem personalet og kan sikre en god overgang fra børnehave til skole, så personalet ved, hvad der er blevet arbejdet med af tidligere pædagogiske tiltag. 

Børnehave (krav til dokumentation og uploades til Sikker Fil på Aulaen):

 • 3-årig sprogvurdering + dialogprofil 
 • 5-årig sprogvurdering + dialogprofil
 • Overgangsbeskrivelse
 • Referater fra diverse møder

 • Ressourcecentermøder
 • Forældresamtaler
 • Møder med eksterne (socialrådgivere, psykologer, ressourcepædagoger osv.)
 • Møder med forældre 
 • Udviklingsplaner
 • Observationer
 • Forældrebeskeder fra AULA.

SFO (krav til dokumentation og uploades til Sikker Fil på Aulaen):

 • Referater fra diverse møder
 • Ressourcecentermøder
 • Forældresamtaler
 • Møder med eksterne (socialrådgivere, psykologer, inklusionsvejledere osv.)
 • Møder med forældre 
 • Udviklingsplaner
 • Observationer
 • Forældrebeskeder fra AULA.

Skole (krav til dokumentation og uploades til Sikker Fil på Aulaen):

 • Referater fra diverse møder
 • Ressourcecentermøder
 • Forældresamtaler
 • Møder med eksterne (socialrådgivere, psykologer, inklusionsvejledere osv.)
 • Møder med forældre 
 • Udviklingsplaner
 • Observationer
 • Forældrebeskeder fra AULA.
 • Trivselssamtaler 
 • Faglige tests (f.eks. nationale test)