Om os

Bestyrelse

Her kan du se hvem der er med i vores fælles bestyrelse samt læse vores referater

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesreferater

Principper og Politikker

Her kan du læse om vores Principper og politikker der er udarbejdet af fællesbestyrelsen.

Principper og politikker

Institution og hjem-samarbejdet

Beskrivelse af institution og hjem-samarbejdet ved Naur-Sir Skole & Børnehus 

Institution og hjem-samarbejdet

Indsatsområder

Her kan du læse mere om udeundervisning, faglig morgenlæsning og faglig bevægelse.

Indsatsområder

Morgensang

Naur-Sir Skole og Børnehus har fælles morgensang hver mandag.

Morgensang

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud