Om os

Bestyrelse

Her kan du se hvem der er med i vores fælles bestyrelse samt læse vores referater

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesreferater

Forretningsorden

Politikker

Politikkerne er udarbejdet af landsbyordningens fællesbestyrelse.

Vores politikker

Principper

Principperne er udarbejdet af vores fællesbestyrelsen.

Vores principper

Institution og hjem-samarbejdet

Beskrivelse af institution og hjem-samarbejdet ved Naur-Sir Skole & Børnehus 

Institution og hjem-samarbejdet

Fælles Pædagogisk Fundament

Fælles Pædagogisk Fundament er det pædagogiske fundament, som alle fagprofessionelle i Børn og Unge står på.

Fælles Pædagogisk Fundament

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 22. marts 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

Vores fokuspunkter

Undervisningsmiljøvurderingen

Beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet. 

Vores vurdering

 

Skolemælk EU banner