Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 22. marts 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikling og systematisering på læseområdet
  • Mere praksisnær undervisning
  • Fokus på at inspirere hinanden i dagligdagens undervisning og gøre brug af hinanden
  • Flere tiltag hvor børnene blandes på tværs af årgange og børnehaven