Undervisningsmiljøvurdering

Naur-Sir Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?).

Elevrådet, elevrådstovholderen, L-MED, AMR og ledelsen har været inddraget i arbejdet med skolens resultater.

0.-3. klasse: 90,6% har gennemført spørgeskemaet:

 • 84,6% af eleverne synes der er nok toiletter på skolen.
 • 78,5% af eleverne siger at der for det meste er rent eller nogle gange er rent på skolen. 
 • 94% af eleverne synes der nogle gange eller for det meste er lys nok i klassen.
 • 91,5% af eleverne for det meste eller nogle gange er en god temperatur i klasserne.
 • 79,2% af eleverne synes ikke der lugter dårligt i klasserne.
 • 91,6% af eleverne synes der er gode udeområder på skolen.
 • 85,4% af eleverne synes stolene er gode at sidde på.
 • 87,6% af eleverne synes der er flot på skolen.

4.-7. klasse: 95,3% har gennemført spørgeskemaet:

 • 80,5% af eleverne er hverken tilfreds eller utilfreds, meget tilfredse eller tilfredse med lyset i klasserne.
 • 87,8% af eleverne synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen.
 • 82,9% af eleverne synes godt om møblerne i klasserne.
 • 85,4% af eleverne er tilfreds med hvordan skolen ser ud.

 

0.-3. klasse: 90,6% har gennemført spørgeskemaet:

 • 76% af eleverne siger at de bliver forstyrret tit eller nogle gange af larm.

4.-7. klasse: 95,3% har gennemført spørgeskemaet:

 •  46,3% af eleverne er uenige i, at der er nok toiletter på skolen.
 •  70,7% af eleverne er enten helt uenige eller hverken enig eller uenig i, at der er rent på skolen.
 •  75,6% af eleverne bliver en gang i mellem, tit eller meget tit forstyrret af larm i timerne, hvoraf 51,2% af dem synes det er en gang imellem.
 •  70,7% af eleverne er hverken tilfreds eller utilfreds eller meget utilfreds med luften i klassen.


Skolens ledelse gennemgik undersøgelsens resultater og udvalgte indsatsområder sammen med AMR, L-MED og elevrådstovholderen. Skolens pædagogiske personale har efterfølgende drøftet indsatsområderne, på baggrund af resultaterne. Herudover er det drøftet med fællesbestyrelsen for Naur-Sir Skole og Børnehus.

 • I forbindelse med etablering af vuggestuen, kommer der to nye toiletter til skoledelen – hvis alt går efter planen. Dette kan ikke helt imødekomme de manglende toiletter for mellemtrinnet, men gøre nogle forhold lidt bedre. Elevrådet kan arbejde med en opdeling af pige- og drengetoiletter, og om det giver mening at iværksætte – både ved indskolingen og mellemtrinnet.
 • Både elever og lærere skal samarbejde om at reducere støjniveauet i klasselokalerne og på gangen, da tre ud af fire elever i skolen oplever støjgener. Dette sørger elevrådet for at formidle, så alle forpligter sig på at reducere støjen.
 • Elevrådet vil i samme ombæring fortælle om vigtigheden af at rydde op og feje i klasserne, så rengøringen kan optimeres i hele huset.
 • Vi skal alle sørge for at hjælpe hinanden med at lufte ud i klasserne på gangene, så indeklimaet forbedres.
 • Elevrådet vil lave et meget kort spørgeskema, som omhandler de indsatser der skal sættes fokus på. Spørgeskemaet kommer til at fokusere på støj, oprydning og indeklima. Toiletfaciliteterne kan der ikke gøres så meget ved. Derudover laves der et felt til at kunne skrive egne idéer og tanker.
 • Spørgeskemaet gives igen i 2024, for at se på om det har haft nogen effekt. Spørgeskemaet laves med en talrække fra 1-10, så det bliver nemmere at sammenligne de forskellige resultaterne med hinanden.