Skærm og billede politik

Naur-Sir Skole og Børnehus har en skærm og billede politik, for at sikre en ansvarlig og bevidst anvendelse af skærme og billeder i vores daglige praksis.

I vores daginstitution er vi forpligtede til at skabe et miljø, der fremmer børnenes sundhed, trivsel og udvikling. Denne politik er udformet for at sikre en ansvarlig og bevidst anvendelse af skærme og billeder i vores daglige praksis.

Skærme vil kun blive brugt til pædagogiske formål og under tilsyn af vores personale.

Skærmaktiviteter vil være begrænset til kortvarige og aldersrelevante oplevelser, der understøtter børnenes læring og udvikling.

Passiv skærmvisning vil undgås, og interaktive aktiviteter vil prioriteres.

 

Billeder af børnene vil kun blive taget med samtykke fra forældrene, og deres brug vil være begrænset til interne formål såsom dokumentation og kommunikation med forældre.

Billeder vil blive opbevaret og delt på en sikker måde for at beskytte børnenes privatliv.

Der vil blive udvist særlig omhu, når det kommer til at undgå identifikation af børnene på offentlige platforme.

Skærmaktiviteter vil være en integreret del af vores pædagogiske tilgang og vil blive nøje udvalgt for at støtte børnenes udvikling af færdigheder og viden.

Skærmindhold vil være aldersrelevant, varieret og af høj kvalitet.

 

Vi vil prioritere en bred vifte af aktiviteter og materialer, der ikke involverer skærme, herunder leg, udforskning af natur og kreativitet.

Udendørs leg og fysiske aktiviteter vil blive tilskyndet for at styrke børnenes motoriske færdigheder og sundhed.

Vi opfordrer forældre til at deltage aktivt i udviklingen og implementeringen af politikken samt til at dele deres holdninger og bekymringer.

Forældre vil løbende blive informeret om vores skærm- og billedpraksis og vil have mulighed for at trække deres samtykke tilbage når som helst.

 

Personalet vil modtage løbende uddannelse og vejledning omkring vores skærm- og billedpolitik for at sikre en konsekvent og ansvarlig anvendelse i praksis.

Politikken vil blive regelmæssigt evalueret og opdateret for at sikre overensstemmelse med vores værdier, børnenes behov og udviklingen inden for teknologi og pædagogik.

Dato for ikrafttræden: 1. august 2024

 

Denne politik er udviklet med henblik på at skabe et trygt og stimulerende miljø for børnene i Naur-Sir Skole og Børnehus.

Vi opfordrer forældre til at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende politikken.