Digital dannelse og uddannelse på Naur-Sir Skole og Børnehus

Det digitale element fylder mere og har stor betydning for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. På Naur-Sir Skole og Børnehus vil vi tage et medansvar for både at danne eleverne digitalt og samtidig uddanne dem til at udnytte de digitale muligheder i deres skoledag og i deres liv.

Ved det digitale forstår vi fællesmængden af elevernes adfærd på nettet samt deres brug af computere, tablets og telefoner.

Det digitale kan gøre en stor forskel for børnene, men kan ikke afløse det personlige møde, klassedialogen og nærværet mellem mennesker. Det digitale har således også sine begrænsninger.

Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber.

Ved digital dannelse forstår vi evnen til at begå sig socialt, lovligt og kritisk i den digitale verden.

Ved digital uddannelse forstår vi digitale kompetencer, der gør, at eleverne kan anvende de digitale muligheder på en måde, der understøtter deres skole- og uddannelsesforløb.

Grundtanker

 • Vi skelner ikke mellem digitale indfødte og digitale immigranter , da voksne har et stort medansvar for at børn lykkes med det digitale. Børn er i højere grad end voksne vokset op med det digitale, men voksne er eksperter i kommunikation, samarbejde, pædagogik og kildekritik.
 • Det digitale gør kun en positiv forskel, hvis vi omfavner det. Digital dannelse er eksempelvis ikke kun at slukke for sin telefon, men også at anvende den på en konstruktiv måde.

Det digitale er i løbende udvikling. Derfor er denne publikation dynamisk.

Det kan desuden anbefales at læse Call Me’s publikation til forældre:

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-03/Der%20er%20saa%20meget%20foraeldre%20ikke%20forstaar.._0.pdf

Elevcomputeren

Må betragtes som elevernes egen. Derfor må der installeres egne programmer. Hvis den ikke kan anvendes til skolebrug, sørger læreren for at klientere, dvs. nulstille til standardopsætningen, som er bestemt fra Holstebro Kommunes IT-afdeling.
0. – 2. klasse opbevarer computeren på skolen.
3. – 7. klasse tager computeren med hjem.

IT i SFO

Målsætningen er, at brugen af IT fungerer som tilbudsaktiviteter med computercaféer og lignende. Det er de voksne der sætter rammerne herfor. Computeren skal derfor som udgangspunkt være i tasken/computerskabet.
Det er kun okay at spille spil, som er fra den anbefalede aldersgrænse. Dertil er der udarbejdet en oversigt.
Youtube må ikke anvendes. Youtube Kids må gerne anvendes på en iPad, såfremt det er installeret. Youtube Kids kan også tilgås via browseren på computeren.

IT i børnehaven

Målsætningen er, at IT bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, hvor børnene får begyndende færdigheder på en iPad eller computer. Hertil benyttes forskellige læringsapps og -programmer for 3-6-årige. IT kan derfor indgå i de daglige aktiviteter.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen afleveres i et mobilhotel når første lektion starter og udleveres igen når skoledagen er omme. Fortsætter barnet i SFO, medbringes mobiltelefonen og placeres i et mobilhotel til dagen er omme for det pågældende barn.
Såfremt det er nødvendigt at bruge mobiltelefonen i undervisningen, kan det tages frem til dette og låses ind igen når brugen hertil er afsluttet.
Kontoret kan kontaktes på 9611 5780 og SFO’en på 9611 5794.

Forældrene

Holstebro Kommunes gademedarbejder medvirker på alle forældremøder på 3. eller 4. årgang for at drøfte sociale medier.
Forældre skal informeres om regler, de skal deltage i deres børns digitale liv og informeres. Gryden og bevidstheden skal holdes i kog, hvilket er en forældreopgave.
Elevernes onlineliv drøftes på alle forældremøder fra 3. – 7. klasse. Det er vigtigt at gøre opmærksom på vigtigheden af, at forældre følger med og tager ansvar. Lærerne må gerne facilitere, at forældre får et vindue ind til børnenes online liv.

Sociale medier

Omkring kommunikationen på nettet er der følgende læringsmål:

 • Eleverne skal have en bevidsthed om, at det er et offentligt rum.
 • Eleverne skal vide og forstå, at billeder og injurierende beskrivelser af andre personer ikke må offentliggøres, hvis det ikke accepteres af de pågældende.
 • Eleverne skal lære om regler og konsekvenser af adfærd på nettet.
 • Eleverne skal forstå forskelligheder mellem online kommunikation og samtaler.

 Aldersgrænser

Sociale medier: F3 17 år
Facebook: 13 år
Snapchat: 13 år
Instagram: 13 år
ASKfm: 13 år
Twitter: 13 år
TikTok: 13 år
Momio: 7 år
MovieStar Planet: 8 år-15 år

TV: Ultra nyt: 7 år

Anbefalede aldersgrænser

Computerspil: Valheim er ikke rated endnu, men måske 16 år
Call of Duty: 18 år
Red Dead Redemption: 18 år
Battlefield: 18 år
GTA: 18 år
Far Cry: 18 år
Assassins Creed: 18 år
CS: GO: 16 år
Apex Legends: 16 år
League of Legends: 13 år
H1Z1: 13 år
Fortnite: 12 år
The Sims: 12 år
Minecraft: Ingen aldersgrænse

Det er forældrenes ansvar at håndhæve ovenstående aldersgrænser.

Det anbefales desuden forældre at læse nedenstående analyser, artikler eller besøge de konkrete websider:

Digital dannelse

0. årgang

 • Eleverne kan gå roligt med computeren. 
 • Eleverne kan starte og lukke computeren.
 • Eleverne kan sætte computeren til opladning.

1. årgang

 • Eleverne lærer, hvad de skal passe på, når de er nye på nettet.

2. årgang

3. årgang

4. årgang

5. årgang

6. årgang

 • Deling af billeder på nettet.
  Se forløbet fra 5. årgang vedr. Digital dømmekraft
 • Youtube som streaming.

7. årgang

 • Digitale sexkrænkelser.
  Se forløbet fra 5. årgang vedr. Digital dømmekraft
 • Elevers billeddeling.
 • Demokratisk eller anti-demokratisk dialog.
 • Trivselsseminar v. SSP. 

Digital uddannelse

0. årgang

 • Brug UNI-login.
 • Se voksne søge på nettet.
 • Kunne arbejde på faglige portaler.

1. årgang

 • Skrive dokumenter på Office365.
 • Søge på nettet.
 • Kunne printe ud.

2. årgang

 • Holde styr på eget drev (navngivning, mappestruktur).
 • Lave videoer via Skoletube.
  https://www.skoletube.dk/
 • Foretage billedredigering.
 • Logge på Aulaen.
 • Sende mails via Outlook. 

3. årgang

 • Anvende ti-finger-systemet i mindre grad.
  http://www.skrivhurtigt.dk/
 • Lave præsentationer via eksempelvis Powerpoint.
 • Foretage øvelser i regneark.

4. årgang

5. årgang

 • Programmering.
  Lær at kode 2 (Lightbot, Scratch og Thimble)

6. årgang

 • Programmering.
  Lær at kode 3 (Kodu, Logo og Snap!)

7. årgang

 • Programmering.
  Lær at kode 4 (Touch Develop, App Inventor og Python)

Det er vigtigt at vedligeholde de digitale færdigheder fra tidligere årgange løbende. 

 

Handleplan ved uhensigtsmæssig adfærd ved online kommunikation og grooming

Internt

Online kommunikation mellem elever, hvori der indgår trusler, ukvemsord eller andre forhold, der skaber utryghed.
Online billeddeling uden samtykke.

 • 1. Sagen dokumenteres via skærmbilleder.
 • 2. Teamet kontakter ledelsen og drøfter sagen og den kommende proces. 
 • 3. Teamet kontakter forældrene til alle implicerede elever.
 • 4. Teamet overvejer i samarbejde med ledelsen om klassens forældre skal indkaldes til møde.

Eksternt

Online kommunikation med eksterne parter, hvori der indgår trusler, ukvemsord eller andre forhold, der skaber utryghed hos eleven.
Online billeddeling uden samtykke.

 • 1. Sagen dokumenteres via skærmbilleder.
 • 2. Teamet kontakter ledelsen og drøfter sagen og den kommende proces. SSP kontaktes. Hvis den anden part i sagen er en elev på en anden skole i Holstebro Kommune, tager ledelsen kontakt dertil. 
 • 3. Teamet kontakter forældrene til den implicerede elev. Forældrene tager selv stilling til eventuel politianmeldelse.
 • 4. Teamet og ledelsen drøfter om klassens øvrige elever og forældre informeres.

Eksternt

Grooming
Begrebet ”grooming” omfatter tilfælde, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn, typisk via internet-chat eller mobiltelefoni, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

 • 1. Sagen dokumenteres via skærmbilleder.
 • 2. Ledelsen informeres.
 • 3. Ledelsen eller teamet kontakter forældre.
 • 4. Ledelsen og teamet tager ansvar for, at SSP eller politiet kontaktes.
 • 5. Ledelsen orienterer alle medarbejdere og evt. øvrige forældre.