Mono- og tværfagligt samarbejde

Det fælles pædagogisk fundament har fokus på både et monofagligt og et tværfagligt samarbejde om børn og unges læring, trivsel og sundhed.

De professionelle – uanset fagligt ståsted eller organisatorisk tilhørsforhold – er ansvarlige for, med inddragelse af både barne- og forældreperspektivet, at sikre koordinerede indsatser for alle børn og unge. Alt pædagogisk arbejde hviler på et princip om at være på forkant, og at forebyggelse er bedre end brandslukning. Det vil sige, at systematikken omkring praksis skal være præget af en kultur, hvor fokus er på opgaven frem for professionel baggrund. Den enkeltes faglighed skal således i spil, der hvor den er relevant, og hvor den kan skabe merværdi i opgaveløsningen.
Denne balancering mellem mono- og tværfaglighed kan således være med til at understøtte et gunstigt samarbejde på tværs i den enkelte skole eller dagtilbud, samarbejde med forældre, men også på tværs af skoler og dagtilbud eller i samarbejde med forvaltningen.

Hos Naur-Sir Skole og Børnehus arbejder vi mono- og tværfagligt samarbejde på følgende måde: 

Det mono- og tværfaglige samarbejde i vores hus er til stede på mange forskellige planer. Det drejer sig blandt andet om vores faste ’Fælles Fagligt Fokus’-område hvert år. Det foregår i samarbejde med Videncentret, som faciliterer og planlægger – i fællesskab med ledelsen på Naur-Sir Skole og Børnehus – et forløb, hvor vi både arbejder mono- og tværfagligt. Hertil fordrer det også samarbejdet på kryds og tværs af alle afdelinger, hvor vi vægter – i særdeleshed – det tværfaglige samarbejde højt.

Der er sikret individuel forberedelsestid til alle personalegrupper, så de på bedst mulig måde kan arbejde med og udvikle egen praksis. Derudover er der afsat rum til monofaglig sparring mellem de forskellige personalegrupper. 
Samarbejdet omkring børnene i Naur-Sir Skole og Børnehus er dog en væsentlig faktor i børnenes udvikling, for at gøre dem til de bedste udgaver af dem selv. Der er afsat tid til fælles drøftelser i teams, sparring på diverse møder og løbende professionel udvikling af egen praksis, som sker i samspil med Videncentret. 

Helt lavpraktisk har SFO og børnehave et ugentligt stuemøde, hvor indholdet er fastlagt inden hvert skoleår. Lærerne har ugentlige mødetider i teams til professionelle drøftelser og planlægning. Hver måned er der et P-møde (hvor SFO- og børnehavepersonalet deltager) og et lærermøde (hvor to SFO-personaler på skift også deltager). To gange om året har vi et fælles møde for hele huset, hvor der er fokus på vores praksis og opkvalificeringen heraf.