Principper for roller og ansvar

Formål

Dette princip for roller og ansvar mellem forældre og institution, skal sikre en tydelig fordeling af hvilke områder institutionen står til ansvar for og hvilke områder forældrene er ansvarlige for.

Mål

At forældrene ved hvad de kan forvente fra institutionen, og omvendt, at institutionen ved hvad de kan forvente fra forældrene.

Institutionens ansvar

Institutionen vil sørge for:

  • Tydeliggøre institutionens værdier og forventninger.
  • Institutionen har det faglige ansvar.
  • Afholde informative forældremøder og samtaler.
  • Tydelig, relevant og rettidig kommunikation/information fra institutionen.

Forældrene ansvar

Forældrene vil sørge for:

  • At opdrage børnene, så de er klar til at modtage undervisning.
  • At opdrage børnene til at tage ansvar for fællesskabet.
  • At børnene følger en voksens besked.
  • Børnene møder udhvilede og velforberedte op og medbringer basalt skoleudstyr og en god madpakke.
  • Bakker op om institutionen og de beslutninger der træffes.
  • Tydelig, positiv og rettidig kommunikation/information fra hjemmet.