Principper for undervisningens kvalitet

Formål

Princippet for institution/hjem-samarbejdet skal sikre, at institutionen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige udvikling samt udviklingen af klassen som en social enhed.

Mål

At højne undervisningens kvalitet.

Institutionens ansvar

Institutionen vil sørge for:

 • At sikre optimale rammer og ro for et godt læringsmiljø.
 • At der er gode læremidler og IT-redskaber til rådighed.
 • Løbende pædagogisk udvikling.
 • At afsætte tid og ressourcer til forberedelse, relevant efter-eller videreuddannelse og vidensdeling.
 • At sikre og videreudvikle organisering af Kerneteams som medvirker til fælles ansvar ift. den enkelte klasse.
 • At sikre et højt informationsniveau om det faglige indhold og den enkelte elevs udbytte heraf.
 • At styrke og udvikle alle elever uanset niveau.
 • At tilstræbe fornyelse og variation i undervisningen.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • At eleverne møder undervisningsparate på Naur-Sir Skole og Børnehus; veludhvilede, sunde madpakker, kommer til tiden, idrætstaske, penalhus, materialer m.v.
 • At være loyal overfor og bakke op om institutionen og gøre det synligt for eleverne.
 • At være engageret i børnenes gang i institutionen, herunder bl.a. prioritere den daglige læsning og være opdateret via Aula.
 • At udvise accept af og forståelse for fravær ifm. efter-eller videreuddannelse.
 • At lære barnet nødvendigheden af en hensynsfuld klasserumskultur.