Fællesbestyrelsesmøde oktober 2021

Torsdag d. 28. oktober kl. 19.00-21.30.
Deltagere (forældre): Jan, Sofie, Uffe, Lars, Lise
Deltagere (personale): Nickolaj, Gurli, Jesper, Lisa
Afbud: Jannie, Jesper, Joan, Karen, Claus, René, elevråd

Referat

Børnehave

Halloween som oktober måneds emneuge. 
Der skal arbejdes med iPad og nogle bestemte øvelser dertil.
Torsdag har hele børnehaven været i salen.
Gruppe 1 og 2 har vundet en person til at komme ud og fortælle om førstehjælp.

SFO

Halloweenfesten foregår fredag d. 5. november. Forberedelserne er i gang.
Vi satser på fuldt hus, da det næsten er årets højdepunkt.
Velkomstfolderen er snart færdig. Alt praktisk information vil blive i denne folder.

Skoledelen

Motionsdags forløb virkelig godt. Det var en god oplevelse for alle.
Om det fremover skal revurderes, ser ledelsen på - mest med henblik på de ældste elever.
Juleklippedag finder sted fredag d. 26. november og alle forældre er velkomne på dagen.
Emneugen finder sted i uge 45 og handler om bæredygtighed. 6. og 7. årgang har projektuge.

Kontoret

Billeder af bestyrelsen hos PhotoCare er afsluttet.
Førstehjælpskursus udbydes ved kommunen. Ledelsen undersøger hvordan det kan koordineres og det anbefales at det holdes ved lige hvert andet år.
Saltspreder mangler. Jan tager fat i René.
Tidligere fri på juleklippedag hvor vi stopper kl. 13. De store rydder op herefter indtil kl. 14 og de mindre går direkte i SFO eller tager fri.
Nyansættelse skal ske snarest i 2./3. klasse. Lise og Uffe vil sidde med i ansættelsesudvalget. De hiver fat i Karen. Lisa deltager også og tager fat i Lene.

Formanden

Tirsdag er der valgmøde med 50 forældre og 9 repræsenterede partier. Det foregår tirsdag d. 2. november fra kl. 19-21 i bibliotekssalen. Det overordnede vil omhandle børne- og ungeområdet og sætte fokus på hvad der er kvalitet på området.

Alt ser fint ud.

Ledelsen undersøger flere tilbud på materialet.

Arbejdet med forløbet går godt og Mette Thor Jørgensen - en af forfatterne bag bogen - kommer ud i huset og afholder et afsluttende oplæg omkring forløbet fredag d. 17. juni kl. 13-15.

Uffe gennemgik en powerpoint om bestyrelsens arbejde og til mødet i november arbejder Sofie og Jannie på en omsorgsplan, og Uffe og Jesper arbejder på formålet for Naur-Sir Skole og Børnehus.

Tirsdag d. 23. november 2021
Onsdag d. 26. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Torsdag d. 24. maj 2022

Uffe (formand - 1 år – 2020-2022) - skoledelen
Jannie (1 år - 2020-2022) - skoledelen
Claus (næstformand - 2 år - 2021-2023) - skoledelen
Jan (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Karen (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lise (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lars (1 år - 2020-2022) - børnehus
Joan (1 år – 2020-2022) - børnehus
Sofie (2 år – 2021-2023) - børnehus 
Jesper (2021-2022) - suppleant for børnehus
Rene (2021-2022) - suppleant for børnehus

Elevråd

Asger 6. klasse (formand)
Joachim 6. klasse (næstformand)
Emil 7. klasse (suppleant)