Fællesbestyrelsesmøde maj 2021

Onsdag d. 26. maj kl. 19.00-20.30.
Deltagere: Uffe, Joan, Lars, Lise, Jesper, Claus, Jannie, Jens, Gurli, Jesper.
Afbud: Christina, Karen, René, Kathrine, Lisa

Referat

NY BESTYRELSE:

Claus (2 år), Jannie (1 år), Jan (2 år), Uffe (formand - 1 år) - medlemmer for skoledelen
Lars (1 år), Joan (1 år), Sofie (2 år) - medlemmer for børnehus
Karen, Lise - suppleanter for skoledelen
Jesper, Rene - suppleanter for børnehaven

Børnehave:

Vi har haft meget om ”forår”. Vi har været tilmeldt til solens uge, hvor vi har fået materiale fra kræftens bekæmpelse. 
Børnene går meget op i, om de er blevet gruppe 1, 2 eller 3.

Der er afholdt fælles fødselsdag, denne gang med et fiktivt barn - Gunnar - da der ikke var nogle maj-fødselsdagsbørn på den ene stue. 
Der kommer to nye børn primo juni. Til efteråret kommer der en tre-fire stykker mere.

SFO

Vi har masser af ude-aktiviteter, heriblandt bålmad. 
SFO1 og 2 blandes mere end tidligere resten af året. 
Mange børn bliver helt til kl. 16, især efter der har været fokus på at lave videoer til TikTok. 

Førskolen 

Johanne og Rajee gør førskolebørnene klar til skolestart. 
Om eftermiddagen kommer de ned i børnehaven, hvor de får deres egen voksen med til overgangen hertil. 

Skoledelen

Skolen kører stadig med skemaet der har fungeret siden uge 51, 2020. Det har gjort dagligdagen mere rolig for både børn og voksne i coronatiden. 
I år bliver det kun 4.-5. klasse som tager til Thorsminde. 1.-3. får sin egen overnatning på skolen. 
Lærerne er i gang med at planlægge næste skoleår; materialer, portaler, bøger etc. 

Kontoret

Rengøring på toiletterne i børnehaven er blevet optimeret. 
Bestyrelseskursus i efteråret 2022. 
Udskiftning af lofter. Bliver delt i to etaper, hvor den ene del foregår i sommerferien og den anden del ordnes til efteråret, hvis budgettet er til det. 
FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling kommer som et kursus for lærerne primo august, så de er klædt på til faget til kommende skoleår. 

Formanden

Vedligeholdelse af udendørsarealer. Jesper ser på aftalen ved Kaj Bech og vender tilbage til Uffe og Jesper P.  Jesper P. undersøger muligheden for at læs sand, som bliver læsset af ved det jord der allerede i forvejen er læsset af. 
Skoledelen fordeler sig således ved kommende forældremøder. Lærerne opfordres til at tage fat i det pågældende bestyrelsesmedlem når der planlægges forældremøder: 

 • Joan tager 0. klasse. 
 • Jannie tager 1. klasse. 
 • Karen tager 2.-3. klasse. 
 • Claus tager 4. klasse.
 • Jan tager 5. klasse. 
 • Uffe tager 6. klasse. 
 • Lise tager 7. klasse. 
 • Jesper og Sofie tager børnehaven.

PÆDAGOG/PÆDAGOGMEDHJÆLPER/PÆDAGOGISK ASSISTENT I ET BARSELSVIKARIAT

 • Begge stillingsopslag blev gennemgået og lidt blev korrigeret. 
 • Opslagene kommer ud fredag d. 28. maj. 
 • Joan og Jesper deltager i ansættelsessamtalerne.  
 • Sofie deltager i ansættelsesprocessen.
 • Hvad er argumenterne for, at Vilhelmsborgvej ikke er en trafikfarlig skolevej?
 • Vejbump, lyskryds og rundkørsler er uaktuelt.
 • Sofie undersøger begrundelserne for vores videre arbejde og det kommer med på mødet til august, hvor vi følger op.
 • Trivsel for børn og unge --> Vores børnesyn og vores læringssyn. Den politik vil der blive arbejde med i løbet af det kommende år.
 • Solpolitikken blev gennemgået og korrigeret. Det tilgår snarest på hjemmesiden.
 • Joan ser på kostpolitikken og tager den med til bestyrelsesmødet i august. 
 • Personalet i huset skal se på sorgpolitikken, før den tilgår et bestyrelsesmøde.

Billeder af bestyrelsesmedlemmerne skal hænges op i skoledelen og børnehaven. Det arbejder vi på til bestyrelsesmødet til august.

Tirsdag d. 24. august 2021
Onsdag d. 29. september 2021
Torsdag d. 28. oktober 2021
Tirsdag d. 23. november 2021
Onsdag d. 26. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Torsdag d. 24. maj 2022