Fællesbestyrelsesmøde marts 2021

25. marts 2021, kl. 19.00-21.30.
Deltagere: Uffe Fink, Claus Hansen, Karen Markussen, Jannie Møller, Rene Bisgaard, Lars Pedersen, Joan Neill, Jens Ottosen, Lisa Dalgaard, Gurli Andersen og Jesper Ihler-Byskov.
Afbud: Jesper Prang, Kathrine Sandholm, Lise Bue.

Referat

BØRNEHAVE OG SFO

Begynder at være mere ude. Forår, sommer og vinter siden forrige møde, så der er sket en del.
Skal af med 9 børn til førskolegruppen.
Der er stuedag mandag og tirsdag.
Gr. 1 og 2 er i gymnastiksalen om fredagen.
I øjeblikket går er der 3 studerende, som også kommer over i skoledelen, før de skal skrive en bachelor.
SFO er i gang med at lave nyt udendørslegetøj. Og de vil lave en masse udeaktiviteter i foråret.
Orange grøn stue er delt op under spisning.

SKOLEDELEN

De store vender tilbage efter påske. Det glæder vi os til.
Gorm ordner lidt i et akvarie, så der kan samles dyr ind og sættes deri.
Nye komfurer i hjemkundskab.
Biblioteket åbner formentligt inden sommerferien. Niels har sammen med en fra 7. klasse været i gang med at lave nye reoler og boghylder.

KONTORET

Mads har fået nyt arbejde og har derfor ikke mulighed for at komme med en udmelding vedr. førskolegruppen endnu.
Der skal iværksættes en høringssvar på 30% i dagtilbud.

FORMANDEN

Intet nyt.

Kontoret finder ud af strukturen og giver en melding til den nuværende bestyrelse.

Der blev gennemgået en fordeling af arbejdsopgaver mellem Jens og Jesper.

Bestyrelsen laver en forespørgsel pr. brev i forhold til de kapacitetsudfordringer der finder sted indenfor en årrække. Det videresendes derefter til bestyrelsen, som kan komme med deres besyv. Det kan være en fordel, at man forhører sig hos de andre landsbyordninger, for at kende til deres problemstilling omkring vuggestuer. Læg fokus på, at vi gerne vil tage imod flere af de tosprogede.

Der er 180.000 kroner med fra sidste år og det blev aftalt med personalegruppen, at vi gerne ville have så mange penge med over fra sidste år. Noget af overskuddet håber vi kan bruges på Sognegården, hvis det er noget der tilfalder skolen.
Budgettet prøver at bære et nyt loft i børnehaven, samt nyt inventar til mødelokale.
Flere andre kommende indkøb blev luftet. 
Jens og Jesper arbejder med en oversigt over budgettet til kommende ansættelser i barselsvikariatet og i Mads’ stilling.

Karin, Gorm, Niels og Helena har fagdage på rul med FN’s Verdensmål i stedet for PULS.
Vi fortsætter selv som hidtil med al bæredygtig undervisning og samarbejde med f.eks. Hjerl Hede.
Der er stadig en opfordring til bevægelse i undervisningen.

Uffe og skoleleder Jesper ser på kommende principper og politikker, som bliver færdigarbejdet til kommende bestyrelsesmøder og så fremlægges 2 principper til hvert bestyrelsesmøde.

Oversigtsplanen over en kommende optegning af skolegården blev præsenteret. Der er grønt lys til at Jens og Jesper kan arbejde med gården, som bliver skrevet ud til forældrene på et tidspunkt, før det effektueres.

Der kommer til at stå datoer for alle kommende bestyrelsesmøder.

Mandag d. 26. april er næste bestyrelsesmøde.
Onsdag d. 26. maj. Se på ansættelser.