Fællesbestyrelsesmøde november 2021

Tirsdag d. 23. november kl. 19.00-21.30.
Deltagere (forældre): Jan, Uffe, Lars, Lise, Jannie, Karen
Deltagere (personale): Nickolaj, Gurli, Jesper, Lisa, elevråd
Afbud: Sofie, René, Jesper, Claus, Joan

Referat

Børnehave: 

Forældremøde blev afholdt tirsdag d. 16. november. Et godt møde, hvor der blev informeret om husets dagligdag, DUÅ og ’Skolen uden skældud’.Der blev plads til konstruktiv kritik, som ledelsen har fået med tilbage og evaluerer på senere. 

SFO: 

Halloweenfest blev afholdt for næsten fuldt hus. Kun to afbud med i alt 57 børn. 

Ledelsen har talt om, at det kan blive til en kommende fælles begivenhed for hele huset.

Fællespasning er her i huset, med 34 i SFO og 20 i børnehaven. I uge 52 er der ingen der har tilmeldt sig feriepasning.

Vi har en pædagogisk assistent-studerende, som skal være her det næste halve år.  Det er Anna-Marie som står for hans praktik.

Skoledelen:

Emneugen er veloverstået og det er gået godt over hele linjen. Det samme er gældende for projektugen for 6. og 7. årgang.

Juleklippedag løber af stablen fredag d. 26. november og der er åbent for deltagelse af forældre.

Elevråd:

Der er bestilt julekalendere, hvor overskuddet går til en tur et sted i Danmark. Det er 4.-7. klasse som står for salget.

Kontoret:

Personaleinformationer vedr. de to måneder i overgangen til det nye i januar.

Udskiftning af lys for skolepatruljen som bliver skiftet af Vestforsyning i indeværende uge eller i løbet af næste uge.

Besøg af arbejdstilsynet, hvor lokalerne på gangen fik en påtale, og der skal måles et CO2-indhold inden marts.

Der er indkøbt 3 flag med Naur-Sir Skole og Børnehus’ logo, som formentligt snart alle hænger i flagstængerne rundt på grunden for at promovere os selv.

I dag har alle børn og voksne fået nye hoodies, og også en jakke for personalet.

MUS er nu startet og forventes afsluttet til januar.

Skolepatruljegave i form af en tur til bowlingcentret i december.

iPads i børnehaven er skåret ned fra 15 til 6 stk. - det kommer efter en grundig gennemgang af resterne der er tilbage.

Corona er noget vi har undgået på stedet, og der er ikke de samme retningslinjer som tidligere, men der sendes stadig hjem ved nærkontakt indtil første negative kviktest.

Formanden: 

Valgmøde tirsdag d. 2. november forløb rigtig godt. De forskellige bestyrelser bruger nu hinanden til at arbejde endnu mere effektivt med kommende principper og politikker.

Budgettet ser godt ud og der er stadig lidt luft tilbage i årets budget.
Møbler til skolen kontra reparation af legepladsen i børnehaven v/ Jesper. Der blev prioriteret, at der skulle repareres de vigtigste anmærkninger på legepladsen, så der er styr på den del. Hvis der til december ser ud til at være et okay overskud, bestilles 6 klap-borde - 5 til kælderen og 1 udenfor kontoret.

Stigning af SFO-priser v/ Karen og Nickolaj

SFO-priserne blev gennemgået og det giver et samlet månedligt overskud på ca. 1.200 kr. til Naur-Sir. Det forudsætter at vi bibeholder de gode tiltag og får fastholdt børnene i SFO’en.

Udkastet fra lærerne blev præsenteret og alle bestyrelsesmedlemmer har fået et udkast med hjem hver, så det nu er op til hver enkelte at komme med deres bidrag inden bestyrelsesmødet i januar.

Omsorgsplanen fra 2000 gennemgås og rettes til. Det godkendes i bestyrelsen dags dato, 23. november 2021.

Princippet blev drøftet. Siddestilling og udluftning og ventilation skal gennemgås to gange om året. Overskriften ændres og uploades på hjemmesiden. Godkendt i bestyrelsen dags dato, 23. november 2021.

Kommunikation mellem institution og hjem. Lise får udkastet fra Jesper tilsendt snarest og tager det med på et kommende bestyrelsesmøde.

Jesper kommer med de tilføjelser der nu måtte være til omsorgsplanen.

Jesper laver et udkast og tager med på et P-møde, i forhold til at skabe gode overgange fra hjem-dagtilbud-fritidstilbud-skole. Se mere her:  https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/EVA%20Styrkede%20overgange_0.pdf

Onsdag d. 26. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Torsdag d. 24. maj 2022

Uffe (formand - 1 år – 2020-2022) - skoledelen
Jannie (1 år - 2020-2022) - skoledelen
Claus (næstformand - 2 år - 2021-2023) - skoledelen
Jan (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Karen (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lise (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lars (1 år - 2020-2022) - børnehus
Joan (1 år – 2020-2022) - børnehus
Sofie (2 år – 2021-2023) - børnehus 
Jesper (2021-2022) - suppleant for børnehus
Rene (2021-2022) - suppleant for børnehus

Elevråd

Asger 6. klasse (formand)
Joachim 6. klasse (næstformand)
Emil 7. klasse (suppleant)