Fællesbestyrelsesmøde august 2021

Tirsdag d. 24. august kl. 19.00-21.15.
Deltagere (forældre): Claus, Jannie, Jan, Uffe, Lars, Karen, Lise, René.
Deltagere (personale): Jesper, Nickolaj, Gurli, Lisa, Jesper, elevråd
Afbud: Jesper (forældre), Joan, Sofie

Referat

Sofie har skullet undersøge begrundelserne for vores videre arbejde med Vilhelmsborgvej som trafikfarlig skolevej. 

Sofie fortsætter arbejdet. Uffe og Jesper supplerer.

Joan har arbejdet med et udkast til kostpolitikken. Se det andet vedhæftede dokument hertil. 
Emnet tilgår senere på dagsorden.

Jesper (leder) har set på aftalen med Kaj Bech. Jesper (forælder) har undersøgt muligheden for at læsse sand af, hvor der var læsset jord af.

Vi ser på en arbejdsdag senere på dagsorden.

Aftalen ved kommende forældremøder:
Joan tager 0. klasse.
Jannie tager 1. klasse.
Karen tager 2./3. klasse.
Claus tager 4. klasse.
Jan tager 5. klasse.
Uffe tager 6. klasse.
Lise tager 7. klasse.
Jesper og Sofie tager børnehaven.
Lærerne er informeret og tager kontakt, når det er aktuelt.

Billeder af bestyrelsesmedlemmerne blev aftalt til i dag. Det gør vi sidst på mødet.

Børnehave: 

Meget dygtig og positiv pædagog er startet i børnehaven pr. 1. august. Tilhører også skolen og juniorklubben.
Der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og en ny struktur.
Arbejder meget med sprog, nærlæggende landmænd og de generelle udeområder. 
D. 3. september tager de ind til ”åbent landbrug” inde i byen, ved biblioteket.

SFO:

Der er indført en dag i ugen med mad, ”Køkkendagen”.
SFO1 og 2 arbejder fælles. Der kommer f.eks. et loppemarked, hvor der er en max grænse på 10 kr.
Det er mest i begyndelsen af SFO-tiden, ved spisning, at de er samlet. Herefter går de ud til hver deres aktiviteter.

Skoledelen: 

Det er helt almindelig skole og helt almindelig undervisning. Det er blevet helt rart.
De tre indgange er bibeholdt fra coronaperioden, som giver en masse ro.

Emneugen bliver uge 45. 

Elevråd:

Trampoliner, basketkurve, skovområdet ved automesteren og bruserne i omklædningsrummet ønskes der en større forbedring til.
Der savnes net til fodboldmålene på boldbanen.

Kontoret:

Nyansættelser – status på opstart.
Nye computere d. 23.-24. august.
God video på Facebook fra første skoledag.
Fokusområde for indeværende skoleår.
Velkomstfolder til forældre og nyansatte.
Mere imødekommende indgangspartier.

Formanden: 

Mobilfri-hus
Der er enstemmigt vedtaget, at mobiler i huset, skal afleveres om morgenen og først udleveres når dagen er omme. Hvis man skal i SFO, får man den udleveret efter endt undervisning og afleverer den igen i SFO.
Ved særlige behov, koordineres dette med de voksne.
Mobiltelefoner kan inddrages i undervisningen ved behov.

Fælles arbejdsdag en fredag i skoletiden fra kl. 8-15.
Forældre inviteres til de tidspunkter der passer til dem.
Skolen serverer noget sødt + vand.
D. 17. september bliver dagen - Nickolaj og Jesper laver et skriv som kommer ud snarest.

Udkastet nedlægges efter bestyrelsens ønske.
Der henvises i stedet til Holstebro Kommunes kostpolitik.

Der arbejdes på en struktur i børnehaven, som primært - og først og fremmest - går fra kl. 9.30-11.30.
Ved det uanmeldte tilsyn var der mange gode aktiviteter, men der var en opmærksomhed på manglende fast struktur. Det er der fulgt op på og sættes i værk primo september.

Onsdag d. 29. september 2021
Torsdag d. 28. oktober 2021
Tirsdag d. 23. november 2021
Onsdag d. 26. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Torsdag d. 24. maj 2022

Uffe (formand - 1 år – 2020-2022) - skoledelen
Jannie (1 år - 2020-2022) - skoledelen
Claus (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Jan (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Karen (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lise (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lars (1 år - 2020-2022) - børnehus
Joan (1 år – 2020-2022) - børnehus
Sofie (2 år – 2021-2023) - børnehus 
Jesper (2021-2022) - suppleant for børnehus
Rene (2021-2022) - suppleanter for børnehus

ELEVRÅD

Asger 6. klasse (formand)
Joachim 6. klasse (næstformand)
Emil 7. klasse (suppleant)