LÆS - Faglig morgenlæsning

Hver morgen på Naur-Sir Skole starter med "morgenbånd" fra 8.00 - 8.25.
Om mandagen er der fælles morgensang i gymnastiksalen, sammen med Børnehuset, de fire andre dage er der faglig læsning rundt i klasserne.

I indeværende skoleår er faglig (morgen-)læsning følgende tre fag.
Uge 33-48: Dansk
Uge 49-12: Matematik
Uge 13-25: Engelsk

Tidligere har "LÆS" været et fri-læsningsbånd, men fra august '15 ændrede vi dette således der er kommet mere faglig indhold til LÆS, som er den del af den understøttende undervisning.

Hvorfor læser vi?

Læsning er vigtigt i alle fag. Derfor læses der i alle fag, når vi har læsebånd.
Det er forskelligt fra fag til fag, hvad der læses og hvordan. Forskning viser, at jo mere børn læser gennem hele skoleforløbet jo sikrere og hurtigere læsere bliver de. Man er aldrig udlært læser. Det er en disciplin, der skal trænes/vedligeholdes gennem hele skoleforløbet, ja gennem hele livet og jo mere man øver sig, jo nemmere bliver det at læse. Læsning er en vigtig forudsætning for at tilegne sig oplevelser, viden og indsigt i alle fag.

Hvornår læser vi?

Der læses 20 minutter fire dage om ugen. De 20 minutters læsning er et supplement til den daglige læsning. Alle elver opfordres til at læse 20 minutter hjemme. De ældste elever gerne mere. Forældre opfordres til at læse højt for de børn, de ikke selv kan læse og til at tale om teksten.

Hvem har ansvaret for LÆS?

Teamet omkring de faglige fag er fordelt ud på klasserne og har derfor ansvaret for indholdet.

Målsætning for læsebånd

  • At skabe en god start på dagen.
  • At skabe rum til ro og fordybelse.
  • At få gode oplevelser omkring det at læse.
  • At fremme læselysten.
  • At høre, læse eller få fortalt gode bøger og fagtekster.
  • At få ny viden og indsigt.
  • At styrke elevernes læsestandpunkt.
  • At vurdere børnene individuelt.
  • Hvert barn skal udfordres på sit niveau. 

Hvordan i praksis - og hvad har det med noget at gøre?

Da læsning er vigtigt vil eleverne læse og arbejde med mange forskellige tilgange til at læse en tekst og med mange forskellige teksttyper. Hver teksttype skal ’åbnes’ på en særlig måde og i LÆS arbejdes der med at ’åbne’ forskellige teksttyper. Der vil bl.a. blive læst skønlitteratur, faglitteratur, artikler, skærmlæsning, opskrifter, nyt og gammelt og meget mere. Der vil blive arbejdet med afsæt i elevernes læseniveau. Når børnene starter med LÆS i førskolegruppen i Børnehuset kan der f.eks. læses højt, genfortælles historier, lyttes til lydbånd, arbejdes med tekst og billeder. Klasseteamet laver en plan for læsebåndet.
Det kunne også være faglig læsning i matematik, hvor der blev fokuseret mest på tekstopgaver i matematik for 7. kl.
her skal eleverne så selv udlede hvilke oplysninger de skal bruge til det egenlige stykke.