PULS - Faglig bevægelse

På Naur-Sir Skole har vi tænkt videre i begrebet "bevægelse i undervisningen" og har oprettet "PULS". Som alle andre skoler skal vi også have bevægelse i undervisningen forhold tilskolereformen. Hos os har vi valgt at kombinere bevægelsen med en blanding af DGI Unglederuddannelsen, en dannelsesmæssigt perspektiv for de store elever (5.-7. kl.), trivsel på tværs, social ansvarlighed og så bevægelsesaktiviteter.

Socialt ansvar

I vores model for "PULS" ligger der en stor del af socialt ansvar fra de store elevers side. De er nemlig med på banen i forhold til det indhold er er i PULS. 7. klasse er med omkring 2., 3. og 4. klasse og 5. - 6. klasse er med omkring 0. - 1. kl.
Det betyder at eleverne kommer til at kende hinanden i andre sammenhænge end i den normale undervisning. Det betyder også at eleverne ikke føler sig fremmede for hinanden i f.eks. emneuger hvor vi blander klasser på tværs.

Fagligt indhold

PULS er ikke kun klassiske idræts/bevægelses-aktiviteter man kan lige så vel være en kombination af fag fra fagrækken.
Det kan være 7. klasse (sammen med en lærer) planlægger Hente-Diktat i Dansk, Tabel-rundbold i matematik eller en løb med kongerækken rundt i skolen eller på legepladsen.
Her får de store elever (5. - 7. kl.) en mulighed for at reflektere over egen læring og koge det ned til de elever de skal have til at deltage i legen.

Bevægelse

En del af den bevægelse som skal være i undervisningen jvf. den nye skolereform (45 min. i gennemsnit pr dag) har vi valgt at lægge som en 60minutters lektion 1 gang i ugen for alle elever. Det betyder at vi får en mulighed for at lave noget "program-sat" faglig bevægelse hvor vi samtidig kan udfordre de store elever på deres anskuelse af undervisningen.