UDE - Udeundervisning med mening

Naur-Sir Skole og Børnehus ligger i et område, der byder på alt fra landsby med aktivt lokalsamfund til varieret natur. Når vi træder ud af døren træder vi lige ud i nærmiljøet med mulighederne for at skabe god udeundervisning og udeskole. 

”Udeskole er en måte at arbeide med skolens innhold på hvor elever og lærere bruger nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i oplæringen – for at supplere og utfylle klasseromsundervisningen. Uteskole innebærer regelmæssig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet” [Dr Arne Nikolejsen Jordet, Høgskolen i Hamar].

På Naur-Sir Skole og i Børnehuset vil vi gerne, for at opfylde vores mål, udnytte disse muligheder. 
Fællesbestyrelsen, lærere, pædagoger og elevrådet har derfor besluttet, at vi skal arbejde med udeundervisning. 

Hvornår?

Hos os er vi ikke udeskole, for da skulle vi være ude altid - ligesom udebørnehaver er ude altid - men vi har udeundervisning. Vi har dette mest muligt og når det giver mening. Vi er ikke ude altid eller for en hver pris,
vi er ude når det giver mening i fagene.

Praktisk

En af de store udfordringer i forhold til udeundervisning er elevernes påklædning. Her er det vigtigt, at forældrene hjælper med at give børnene udetøj på. For at udeundervisningen kan fungere skal børnene have ordentligt fodtøj på dvs. noget man kan løbe og bevæge sig i og de skal have overtøj med. Børnene kan evt. have skiftesko med i skole.
På Naur-Sir Skole og i Børnehuset anbefaler vi at I som forældre er på forkant, således der altid er udetøj med eller der er noget tørt tøj på skolen.

Hvad siger forskningen?

I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne. De lærer ad mange veje. Når børnene bruger kroppen og omgivelserne lærer de tingene dybere. 

Forskning viser:

  • At børnene og voksne bevæger sig dobbelt så meget på en udedag som på en indedag.
  • At børn der har faglige og sociale udfordringer kan profilere af at undervisningen organiseres ude.
  • At god udeundervisning styrker klassens sociale liv og at eleverne får flere relationer på tværs af etablerede kammeratskabsgrupper.
  • At det faglige niveau kan styrkes ved god udeundervisning, da udeundervisning er mere varieret og motiverende for børnene.
  • At børn koncentrerer sig bedre, når undervisningen er varieret og spændende og når de bruger deres krop i læreprocessen.
  • At udeundervisning/udeskole styrker de voksnes arbejdsglæde. 

’Når børn har udeundervisning bliver de fysisk mere aktive, de bliver mere undersøgende og de spørger mere. Forældrene kan også mærke en forskel fordi børnene har mere at fortælle om, når de kommer hjem’ 
[Karen Barfod, Lektor Nr. Nissum seminarium]

I medierne med udeundervisning

*Naur-Sir Skole, DR Midt/vest, 2014 - "Klasselokalet flyttes ud i naturen, én blandt 15 demonstrationsskoler"
*Naur-Sir Skole, Holstebro.dk, 2014 - "Naur-Sir Skole er IN som ude-skole"