Fælles Pædagogisk Fundament

Fælles Pædagogisk Fundament er det pædagogiske fundament, som alle fagprofessionelle i Børn og Unge står på.
Fundamentet består af 6 byggesten, som vurderes at have positiv betydning for kvaliteten af den pædagogiske praksis.

Fælles Pædagogisk Fundament er et fælles sprog til at tale om kvalitet i den pædagogiske praksis på tværs af forskellige fagligheder og på tværs af matrikler/enheder i Børn og Unge. For eksempel kan en leder i Familieafdelingen drøfte med en skoleleder, hvordan der arbejdes lokalt med byggestenene set fra et ledelsesperspektiv. På et tværfagligt møde, hvor der både er lærere, socialrådgivere, skolepædagoger, ledere til stede, kan vi hjælpe hinanden med at tage afsæt i data, når vi træffer beslutninger og minde hinanden om at høre barnets perspektiv, fordi vi alle kender til Fælles Pædagogisk Fundament.

Når vi tager nye pædagogiske metoder i brug eller når vi udarbejder nye procedurer eller arbejdsgange, så skal vi tage afsæt i Fælles Pædagogisk Fundament og sammenholde det nye med de 6 byggesten og være bevidste om, på hvilken måde de nye metoder har sammenhæng med de 6 byggesten.

Fælles Pædagogisk Fundament tilhører alle ledere og medarbejdere i Børn og Unge og er et dynamisk redskab, som du skal bidrage til at give liv i din pædagogiske praksis, ved at begynde at tale om byggestenene og stille dine kolleger de gode, nysgerrige spørgsmål til hvordan I forstår byggestenene og hvordan I kan se og videreudvikle på byggestenene i jeres pædagogiske praksis.

Når vi begynder at se på vores praksis gennem Fælles Pædagogisk Fundament, kan der være områder eller situationer, hvor vi får øje på, at vi kan blive endnu bedre. Det er i dialogen og de gode nysgerrige spørgsmål at vi hjælper hinanden til at sætte vores fokus, det rette sted.

Professionel og organisatorisk læring

Professionel og organisatorisk læring er tanken om, at det ikke kun er barnet eller den unge, som skal udvikle sig. Det skal den professionelle og konteksten også

Professionel og organisatorisk læring

Mono- og tværfagligt samarbejde 

Det fælles pædagogisk fundament har fokus på både et monofagligt og et tværfagligt samarbejde om børn og unges læring, trivsel og sundhed. 

Mono- og tværfagligt samarbejde

Databaserede beslutninger

At arbejde med data handler grundlæggende om, at de beslutninger, som træffes af ledere og fagprofessionelle, er taget med udgangspunkt i viden frem for fornemmelser.

Databaserede beslutninger

Bæredygtige relationer

Relationen mellem barnet eller den unge og de professionelle voksne har en afgørende betydning for positiv udvikling, læring og trivsel. 

Bæredygtige relationer

Klare rammer og forventninger

I en hverdag, hvor børn og unge skal agere som individ ind i komplekse arenaer med mange mennesker omkring sig, er det essentielt at gøre hverdagen forudsigelig og tryg. 

Klare rammer og forventninger

Livsduelighed

Livsduelighed omhandler hvordan den fagprofessionelle kan understøtte barnet eller den unges læring.

Livsduelighed